DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1896 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 199 —


nadzor namješteni su kr. zemaljski činovnici, za čuvanje dodieljeni kr.
podvornici u potrebnom broju; oko izložbenih sgrada stražiti će pouzdani
pazitelji, oko umjetničkog paviljona noćna vojnička straža. Paviljoni
otvarati i zatvarati će se u prisutnosti odgovornih nadzornika; ob noć
biti će električno razsvjetljeni, a noćna straža dokazati ima svoju prisutnost
i budnost na kontrolnih ura. Svaki pojedini predmet inventirati
će se na posebnom temeljnom listu, a o prodajah voditi točan račun.


Posebni katalog za hrv.-slav. odjel, izdati će se u hrvatskom, magjarskom,
francezkom i njemačkom jeziku, na istih jezicim tiskati će se i
katalog ugarskog odjela.


U interesu izložiteljah povjereno je posredovanje kod prodaje
izložbenih predmeta hrv. dioničarskom trgovačkom družtvu u Zagrebu.
Sva ova izvješća primila je sjednica odobrenjem do znanja.


Konačno priobćio je predsjednik, da će se izložba svečano otvoriti
dne 2. svibnja t. g. u prisustvu Njeg. Veličanstva, koje će naš umjetnički
paviljon odlikovati previšnjim svojim posjetom. Članovi odbora
dobiti će k svečanosti otvorenja pozivnice i ulaznice.


Pošto je time dnevni red bio izcrpljen, zaključi predsjednik
sjednicu.


Sitnice.


Volumen omorikOTih četinja. Šumski nadsavjetuik J. Friedrich
u Mariabrunu preduzeo je u tamošnjem zavodu za šumske pokušaje, da
ustanovi volumen omorikovih četinja. U tu svrhu upotrebio je 101 omorikovo
stablo u debljini od 13—48 cm. prsne visine Volumen je ustanovljen
ksjlometričnom metodom, tako da su dotična stabla najprije skupa sa
iglama, a za tim posije osam mjesec, nakon sto su eetinje opale, bez
istih ksjlometrom odvagnuta. Prema tima iztraživanjima iznaša volumen
četinja napram volumenu cieloga stabla popriečno S^SO^/g a napram volumenu
grunja 53"927if Dakako da ta iztraživanja niesu ni iz daleka
podpuna, jer stojbina, starost, sklop i mnoge ine okolnosti uplivaju na
to razmjerje u toliko, da se točno pravilo ne će valjda nikada moći postaviti.
Iztraživalac J. Friedrich veli, da se punini pravom može od
šumskih pokušališta tražiti, da pronadju, kojim dielom participiraju četinje
na volumenu dotičnog stabla ? Nu dok mi učeni gospodin iztraživalac
ne dokaže u koju praktičnu svrhu će ta toli skupocjena i tegotna iztraživanja
služiti, dotle ja ne mogu vjerovati u opravdanost onoga pitanja,


J. K.