DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1896 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 202
A. Primitak
Prenos


Povraćeni zajmovi i kamati od posudjenih glavnica
Globe pladene po lugarskom osoblju
Iz ogulinske štedionice podignuto u gotovom
Kamati zaračunati kod Ogulinske štedionice
Kamati kod prve hrv. štedionice u Zagrebu
Pozajmljeno iz lugarske zaklade Grabušeku 300 for.


Stipetidu 50 for.
Nabavljeni vriednostni papiri
Ukupno
Sveukupni primitak god. 1895.


B. Izdatak.
Za nabavljene vriednostne papire pladeno
Mirovine Sedlaru, Vujnovički i Stipanovički plačene
Putni troškovi odbornikom lugarskog sbora plaćeni
Pozajmljeno uz hipotekai´nu sigurnost
Povraćene izplaćene privatne obvezni ´e
Izdana Ogulinskoj štedionici uložna knjižica (po


dignut gotov novac)
Ukupni izdatak god. 1896.


Uzporediv primitak sa izdatkom
Pokazuje se koncem god. 1895. blagajnički ostatak


Slovom osamdeset i jedan forint 41 nč u gotovom
novcu i deset hiljada petdeset i dva forinta
38 nč. u vrieđnostnih papirih koji se sastoj e
iz slieđećih efektah i to:


Jedna uložna knjiga Ogulinske štedionice broj 724
glaseća na
Dvie uložne knjige prve hrv štedionice u Zagrebu
broj 78614 i 78766 glaseče na
Tri privatne obveznice glaseće na


Ukupno


U Ogulinu, dne 20. veljače 18 96.


Predsjednik:
M ij o Zobu nd ž i j a.


u gotovom


u efektili


novcu


for. Inč. for. nč,


991 9326 90


207


21
300
246
131


350


797
1519 1525
1519 10852


797
279
11
350
500
300
1438 800
1519 10862 r primit.
1438 800 \ izdatak
81 10052


1064 63
8487 i 75
500!
10053 38


Tajnik:
Josip Lončari ć.


Uređjuje JosipKozarac, kr. drž. nađšumar u Vinkovoih. Tis.ik.C. Albreelita (Jos. Wittasek).