DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1896 str. 45     <-- 45 -->        PDF

— 299 na
licu mjesta osvjedočiti. Uzme li se ta okolnost, kao i ova
druga u obzir, da su naime bravenjaci jako plahe ptice, kojih,
ja bar nigda u selu vidjeo niesam, nego jedino po šumi i livadama,
tada se može punim pravom pitati, kako to da su na
voćki jednog dvorišta obitavali, a na isto takovu voćku prvog
i drugog susjedstva da se nijedan bravenjak ni pokazao nije ?
I gore iztaknuti momenat ide svakako u prilog razmatranju
cienjenog našeg suradnika. Uredničtvo .


XJIST-A.K:_


Osobne viesti.


ImenOTanja. Ban kraljevinah Hrvatske, Slavonije i Dalmacije obnašao
je imenovati kr. šum. vježbenika kod šumarskoga odsjeka kr. zemaljske
vlade, odjela za unutarnje poslove, Stevaua P e t r o v i d a, kr. šumarskim
pristavom X. dnevnog razreda, ostaviv ga na dosadanjem službovnom
mjestu.


— Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije obnašao je imenovati
kr. šumarskog vježbenika Bartola P 1 e š k a i abiturienta šumarstva
Tomu pl. Gvozdanović a privremenim kr. kotar, šumarom H.
razreda, prvoga kod kr. kotarske oblasti u Pakracu, potonjega kod kr.
kotar, oblasti u Križevcih sa sjedištem u Vrbovcu, zatim abiturienta šumarstva
Dinka pl. B 1 a ž i ć a privremenim kr. šumar, vježbenikom kod
kr. kotar, oblasti u Zagrebu, sa sustavnimi berivi.
— Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije obnašao je imenovati
šumar, vježbenika brodske imovne obćine Josipa Benaković a
šumarskim pristavom, te abiturijenta šumarstva Izidora Krček a šumar,
vježbenikom kod rečene imovne obćine sa sustavnimi berivi.
— Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije obnašao je imenovati
abiturijenta šumarstva Stjepana P r p i c a šumarskim vježbenikom
u privremenom svojstvu kod I. banske imovne obćine su sustav, berivi.
Odlikovanje. Albert pl. B e d o, kr. ugarski prašumarnik i državni
tajnik u ministarstvu za poljodjelstvo, počastni član hrv.-slavon. šumarskog
družtva, imenovan je po budimpeštanskom sveučilištu počastnim
doktorom filozofije, čestitamo!