DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1896 str. 52     <-- 52 -->        PDF

— 306 —


Sa drvarskog tržišta-
IzTOZ francezkih dužica ria Rieka u mjesecu travnju 1896.


U Bordeaux
» Cette
1,193.956 kom.
655.617 »
> Marseille» Amsterdam
1,016.856
294.526
»
»
» Liverpol
» Tunis
8.400
1.005
»
»
» Italiju ... . ... .
ukupno .
61.618 »
3,231.978 kom.
IzToz francezkih dužica via Trst u mjesecu travnju 1896.
U Bordeaux 478.299 kom.
» Liverpol
» Tunis
7.600
3.000
»
»
» Italiju ... . ... .
ukupno .
32.121 »
521.013 kom.


Uvoz francezke dužice u Trst u mjesecu travnju 1896.


Iz Metkovića ladjom (Morpurgo


& Parenthe) 480.000 kom.
» Daruvara (G. N. de Amicis) . 80.000 »
» Rieke (Giacomo F. Cravos,


Christian Gaffinel) ... . 16.000 »
» Trnove (Giacomo F. Cravos) 12.000 »
» S. Gottarda (A. Dreher) . . 4.000 »
» Szallauz (Giacomo F. Cravos) 4.000 »


ukupno . 596.000 »


Različite viesti.


Ugarsko zemaljsko šumarsko družtvo držati će u slavu milenija
kongres i to na 80 , 31. kolovoza te 1 rujna u Buđapešti. Pri tom
će doći sliedeća pitanja na razpravu: 1. 0 pošuraljenju goljeti; referent
Gustav Tavi, šum. savietnik. 2. 0 ustrojstvu više šumarske obuke; referent
Aleks. Horvath, šum. nađsavjetnik. 3. 0 ustrojstvu šum. pokušališta
(Versuchswesen); referent prof. Eugen Vađas. Prva dva pitanja su