DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1896 str. 60     <-- 60 -->        PDF

— 314 —


Prima roba: 3.25 met. duga i 71 cmt. široka u šumi sa 45 rub.


Secuuda » 3.25 » » 50—70 » » » » 30 »


Tertia » 3.25 » » 34—50 » » » »15 »


Od lika se prave košare za transport fine i skupocjene robe; u
nekima pokrajinama prave se od tih lika hasure; takove hasure služe
kao embalaža. Osim toga prave se i vreće, opanci, jedeci itd. od lipovog
lika, i to je uzrokom, da je lipa u Rusiji u tolikoj cieni. J. K.


Sitnice.


Ubili zmijurinu. Antun Nikolčić, čuvar kod županjske tvornice
i Ivan Jemrić ubili su 7. o. m. u šumi Sočna ogromnu zmiju. Ista je
2 metra duga i 6 palca debela. Na okolo po trbuhu je žuta kao zlato,
po ledjima je mrko žuta i po njoj ljuska kao po šaranu, a zine toliko,
da bi mogla kokošje jaje lako proždrieti. Žalca nema kao druge zmije,
već zube od pol palca kao u štuke, kojima svaki put, kada je ašovom
lupe, isti kao klještima uhvati. Jedva su je svladali. — Govore, da je
drvolaš. »Sr. Nov.«


Bugarski šumari. Počam od nove godine obvezani su i bugarski
šumari, da polože u Sofiji državni izpit. Osim toga pozvani su svi oni
šumari-empirici, koji se nalaze u državnoj službi, da posjete četiri mjeseca
trajajući učevni kurz u Sofiji, i da se nakon absolviranja toga kurza
podvrgnu državnomu izpitu. Za sada ima u državnoj službi samo 15
strukovno naobraženih šumara, a to su većinom pitomci našega križevačkoga
zavoda; ostalo su autodidakti i empirici. Sad se ima na umu
ustrojiti šumarsku službu, kao i to, da se pošalje nekoliko mladjih šumara
u Bosnu i Hercegovinu, da se isti praktično u šumarskoj službi
izvježbaju.


Razdioba TOĆalta. Gospodarski ured II. banske imovne obćine podielio
je u godini 1896. 2300 orahovih sadjenica bezplatno medju pravoužitnike
II. banske imovne obćine. U godini 1897. porazdieliti će se pojednako
medju upravne obćine područja II. ban. imov. obćine 5000 jabuka
i krušakah, 1800 šljivah, 340 trešanjah, 10.000 orahah, 460 razl.
vrstih, i to prve po 5 nov., druge po 2 nov., treće po 5 nov., razne
vrsti po 10 nov., a orasi bezplatno.
ŠUMARSKI LIST 7/1896 str. 61     <-- 61 -->        PDF

— 315 —


03


-M
O O 00 o cs^ o cc o 0 0 co to
o — ooo o o 0 lO co ´5
kO "M O^ CO ^ O (M >t3


(N 01 0 *^
:L>´ uri t0


0 rt td 3
-co


T—1 t»
03
00 05 »0 iO rt o to to (N 00 co ^


Or
00 ta 00 10


O rt OP
0 OJ tN
rt ´?


3 -. :os 05 ^ 0


0 00


O


(N r~i o:


c
0 a)
O ´^ o ^ o^ o T-H 0 M 2


JS CC ro O to sq
t-t>-C8 05 >


81 s


rt :o ´^ <^ ffO (N ^´ to " 0^ N


CO


^ §=<=
c<


!M
08


#
co a


c4 TS
00
O O ^ OO OJ o oo 0 (M co o;S


´S


COO (M =0 50 lO j CO TjH !>; co-^ ;. CC 0 OJ 00 a


03


IC rt´ CO* O , t^
>- (M SO O! t^
08


ol co


J3
iO


(O
0


Oi
s


00 J1( m to o to co co m
O O -^ 25 rt — (M T-l 00 0 05 ´0


l ^ rt CO CO r^t^f. Q^
T—´


^ o c^ co J4
co o


rt t-^ oo cd C^ ^ tD 00 CO 05 co´


o o 05 >«


lO OJ


co co OJ


o


II
II
0: to
c O 00 m t-o o 10 0 co


T-t -rt*
»0 c8
00 OJ


o s^ 00 to 05 o iT to 3 2
rt
9


^ f C-; cq lO !M_ o to


O)


rt t> «5 IC _« OD 50 co co
.-iCCrt rt ^ JJ rt 5 co OJ VD :«


rH oi


N
OH


05 co 30 03


CO-* O O o
too CO
00


"p3j lO lO 1-H O O co 00 co co l>-to
^´ * o -^ _« rt co
fl to 00


to co


rt Tt< OJ !N S


l-H


E .^
S<1


-r+4 0; co -* 00


O O (NCf: I^ sS"^


T3 00 -^ J^ »O OI 00 o co 0


rt´ oi CT 00 00^ >n co OJ
to


05


o o o 1-* 00 >2 CO O f?7 CO €C O 00 0 0 0 O 05 05 rt


c3
O !> "^ ^ ´^


cn 00 00


00


to t-
to T-i OS co


^´ rt -^ O CO
CM CD CO


i d i>^ co
co 05 co tN


^
to 0


T-l 0


00 (M iC


´^ P


T-H o o 05 "^ o o c> 0 =0 00 ^- c— 00 OJ


10


to


01 lO


10 TO 00 0


lO GO IO os CO t« ZJ
— 05 00


^ 00 (M t>^ co
0
^" rt´ 50 "* ´<´^´ «d t> 05 OJ 05 0
02 0O_ "O CO —. lO rt 00 00 ^3


co
0 o« rt


CO Tt« id to


C-rt rt CO


CN —


s


J3
0)


0) kt
^ c ja . 0


-W


OH


O OT3 O >
3


o 0
00 .
3


a o 3 TS
a
OJ i c« Ot


s . °
& . ´s ´n &
a
3 o
O o
1 M OH


00 OJ


a 3 I


P^ 2O
-ms ´3 0Q ^3 e-a .5;
& -SS,« -« OH (D


IGO
ft*


> M tH _ r-n fcH» oj ^ .iS -*J 3 3


si -« « o! aj a
0) 3´3 -i4


o
M
L-O T3 -.g a


<*^ -^ _a o ST3 p _>
> o §).9 CL,
J3


te ao te H a-a
-a


o p >* hH
O
c« o o g
oS 03 O 03


PU´^S
M >


tš5S]


P^ rH^CO-<^iOtot:^


03
ŠUMARSKI LIST 7/1896 str. 62     <-- 62 -->        PDF

316 —
.V´ 4o
; t o i-i lek. broj
1^
L0
C
co
CD
GD
<
w
CL
po
(T+s°
1^ d
EO E= 2 . o » ^
S= g O EO
e^T: ^ ´ ^ taP
0 L -B
-! O
CD 03
L,S g-„.o Ta
H
o
a r"a
I
B ^ o
TO
B ^
cl
(>r
c
c
B
o
O M O O O O O O
o t c o o o o o o
U
CF5
-< a?.» T
*^ cc t-^ CXJ
ED C0>T3 5
^ ^ S , H
fD N (-( O) o-ff acn?
^ h^ go pB (D tT´
!0 SH,
B
s a CD
B^
<
»-S
p
CD
CD
B
IQ
fO
>~t
Ili
vr>-( C
B
P
f^ sr
CD
O
< m
Cti N
SEO
5.
. 5 *-^
I I I I0 5 CX O CO
O i CC OD ^ 1
tc -j o^ cr>
o
o
o
I I I I
Tek. broj
p
o-CD
O f
B
<
a cr S5
c
M
^i_ a
S
rs<
C3<
d
c
B
13 t!
^ r
S i.
SB L
triB
CD

So
?KJ????
c ´^ o
I I
ŠUMARSKI LIST 7/1896 str. 63     <-- 63 -->        PDF

317 —


I z k a z


o ubijenoj grabežljivoj zvjeradi i u to imo iz zemaljskih sredstava izpladenoj nagradi.
U području županije
c« -a-C^ s
OJ o
>o 3 >
1
,,r7]
:—S -^ M.i,S « ^
oj
3
M
Izpladena nagrada
for. novž.
Godin e 1894.
Lifiko-krbavske 2 17 li 952 38 911 1199
!
Modruško-riećke — (i 3 231 20 !07 200 1 50
Zagrebačke -— 4 333 :0 31 299 50
Varaždinske — — -78 4 53 46 i 50
Belovarsko-križevačke — ~ 2 114 1 5 69 50
Požežke -— 4 372 9 8 241 j 50
Virovitičke — — 1 100. 12 28 75 J
Sriemske -9 14 364 18 30 302 50
Ukupno 2 32 45 2f44 112 1173 2410
Godin e 1895.
Ijičko-krbavske 4 (i 14 1508 74 1008 1460
JVJodruško-riečke . . . 13 2 4 333 23 50 314
Z»grebačke -— — 324 32 79 298
Varaždinske — — — 150 6 15 54
Belovarsko-križevačke — ~ 3 24 --42 10
Virovitičke — -— 113 11 11 67 50
Požežke — 8 4 355 25 15 265 50
Sriemske — 4 14 375 12 13 260
Ukupno . . . ., 17 20 39 3182 173 1191 2762