DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1896 str. 64     <-- 64 -->        PDF

— 318 —


Natječaj.


Na temelju odobrena proračuna za godinu 1896. imadu se popuniti
sliedeće kod otočke imovne obdine izpražnjene stipeudije :
1 stipendij od 200 for. godišnjih za polazak zemaljske obrtne škole
u Zagrebu;
1 stipendij od 150 for. godišnjih za polazak šumarske struke na
kr. gospođarsko-šumarskom učilištu u Križevcih;
1 stipendij od 100 for. godišnjih za polazak koje ovozemne učiteljske
škole.
Valjani sinovi siromašnih pravoužitnikah pripađnikah ove imovne
obdine neka odnosne molbe, obložene sa:


1. krstnim listom,
2. Iječničkom svjedočbom,
3. školskom svjedočbom,
4. svjedočbom imućtvenom
u svrhu podjelenja stipendija najkasnije do 10. srpnja t. g. podnesu
podpisatomu šumsko-gospodarštvenomu uredu.
Natjecatelji za obrtnu školu uz dobrim uspjehom svršenu bar nižu
pučku školu mora da su navršili bar 12., a ne prekoračili 15. godinu
dobe svoje.


U Otočcu, dne 12. lipnja 1896.


Sumsko-gospodarstveni ured otočke imovne obćine.


Dopisnica predsjedničtva.


Pošto je tek neznatni dio družtvenih članova namirio svoju članarinu
za god. 1896., a mnoga gg. članovi članarinu još i za prošlu godinu
duguju, to se gg. družtveni članovi ovim umoljavaju, da izvole
svojim obvezam naprama družtvu udovoljiti i dugujuću članarinu što
skorije uplatiti, jer će inače podpisano predsjedničtvo biti prisiljeno poprimiti
strožije mjere, da zaštiti interese družtva.


Predsjedničtvo hrv.-slav. šumarskoga družtva.


Uredjuje JosipKozarac,kr. đrž. nađšumar u Vinkoveih. Tisak C. Albreehta (Jos. TVittasek).