DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1896 str. 3     <-- 3 -->        PDF

V


-iiamtiM Kil,


Br. 8. u ZAGREBU, 1. kolovoza 1896. God. XX.


Uvrstbina oglasa: za 1 stranicu « for.; za ´/2 stranice 4 for.; za Va stranice
2 for. 70 novo.; za ´A stranice 2 for, — Za višekratno uvrštenje primjerena popustbina.


Poziv i program


za


XX. redovitu glavnu skupštinu
lirv.-slav. šumarskoga družtva,


koja će se dne 28. kolovoza 1896. obdržavati u Zagrebu, ter s istom
spojiti izlet u Budimpeštu u svrhu posjeta tisućgodišnje izložbe kraljevine
Ugarske.


a) Dne 27. kolovoza dolazak učestnika glavne skupštine
u Zagreb. — Na večer prijateljski sastanak u gostioni «Schneider»
u Gajevoj ulici.


h) Dne 28. kolovoza u 10 sati prije podne obdržavanje
plenarne i glavne skupštine u maloj saborskoj dvorani.


— Na večer istoga dana u 7 sati 36 čas. polazak u Budimpeštu
sa državnoga kolodvora.
c) Dne 29. i sliedećih dana mjeseca kolovoza i rujna
pregledavanje izložbe, prisustvovanje glavnoj skupštini ugarskoga
šumarskoga družtva, koja će se obdržavati dne 30. i 31. kolovoza
t. g. u Budimpešti, ter povratak izletnika kudi.
ŠUMARSKI LIST 8/1896 str. 4     <-- 4 -->        PDF

- 322 —
Dnevni red:


A Plenai-na skupština.


1. Otvorenje i pozdrav skupštine po predsjedniku družtva i eventualnih
zastupnicih oblasti i stranih družtva.
2. Čitanje izvješća o djelovanju upravljajućeg odbora tečajem minulog
godišta 1895/6.
3. Izvješće odbora ad hoc za izpitauje družtvenih računa i imovine
od god. 1895.
4. Ustanovljenje proračuna za god. 1897. i proglas zaključnog računa
za god. 1^95.
5. Ustanovljenje mjesta, gdje će se obdržavati buduća XXI. glavna
k upština.
6. Razprava o preuzeću šumarskog izložbenog paviljona u svrhu
ustrojenja «šu marš kog muzeja* u Zagrebu.
7. Razprava o gradnji šumarskoga doma.
8. Predloži gg. skupštinara, koji se u smislu §. 22 družtvenih
pravila imadu prije skupštine pismeno prijaviti predsjedniku družtva.
9. Izbor družtveuoga predsjednika i dvaju podpredsjednika, družtvenoga
tajnika, petorice odbornika i petorice odborskih zamjenika za trogodište
1897. do 1899. u smislu §. 13. družtvenih pravila
B. Glavna skupština.
1. Referat p. n. g. prof. šumarstva Ivana Partaša o themi: «Koji
način uredjenja šumskoga gospodarstva preporuča se za šume, koje su u
smislu zakona od 26. ožujka 1894. podvrgnute osobitom javnom uadzoru
». Nakon toga koreferat p. n. g. kr. žup šum. nadzornika I. r. Ti-
lima Dojkovića i eventualno povedenje razprave o istoj themi.
2. Čitanje i ovjerovljenje zapisnika i zaključak .skupštine.
U Zagrebu , koncem mjeseca srpnja 1896.


Predsjedničtvo hrvatsko-slavonskoga šumarskoga družtva.


Predsjednik:


F. Zikuiuiiđovskv.