DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1896 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— 349 —


Ijavo, na opaku (Unterseite) poput mlieka bielo, vunasto ili
pustenasto. Palistidi jajoliki ili linealno-bodkasti.


Evonymus verrucosa i E. latifolia zastupaju u bjelogorici
kurikovine (Celastrea; Baumwiirgergeholze), te je prva
običnija od druge.


Prva vrst odaje se sivo-zelenim granama i zelenim, eetverobridnim
grančicama, koje su posute tamnim, zagasitim brada vicama
. Časka je žućkasto-zelena, razastrta, zaokruženim ciepcima;
latice dvojinom dulje od časke, zaokružene, zagasite ili
jasno crvenkasto-zagasite. Tobolac četero-brazdast crveno-žut,
sjeme crno, ovojak (Mantel) crven.


Kurika bradavičasta i´Warziger Spindelbaum) obična je na
nekim mjestima vis-poljane, dočim se ona druga drži više dolina,
lišće joj i do 10 cm. dugo, 5 cm. široko. Veliki tobolac
je jasno karminaste boje, sjeme b 1 i e d o-c r v e n o, ovojak
narančast, dočim je u obične kurike (E. europaea; gemeiner
Spindelbaum) ovojak takodjer narančaste boje, ali joj sjeme
bielo.


Od grmića spominjemo i r u j (Rhus Cotinus; gemeiner
Periickenstrauch), kojega ima u Ljeskovoj draži, gdje je onizak,
kao i u primorju ili na Plitvicama, dočim su nas kod čabra
iznenadili pojedinci kojima bijahu stabalca na 5 cm. debela.
Grane su u ruja zagasito-sive, grančice zelenkaste, gusto posute
sa zagasitim čvoričima (Rindenhockerchen.)


Vici dio cvieta odpada kod ruja ne oplodjen, te se cvjetne
stabke, gustim dlakama posute, znatno izdulje i time postaje
razastrta metlica perolika. (Svršit će se).


0 sukanju stabalja. :*:


Gdje se vidi, da je kora na deblu koso porasla, znak je,
da je drvo toga stabla sukano, i da se ne će ravno ciepati i
usljed toga manju vriednost za tekničke proizvode imati.


* Drehwuchsigkeit.


ŠUMARSKI LIST 8/1896 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— 350 -
Kako njekoji šumski pisci drže, i u šumskih knjiga pišu,
potiče sukanje u deblovini od razlieitili upliva, s kojimi je
skopčano stezane staničevine; nadalje, da na prosto rastućem
stabalju jaki \^jetrovi krošnju na jednu stranu gibaju i usljed
toga mehaničnog pritiska usuče se dotično stablo; napokon drže
njekoji i to, da je sukanje stabalja nasliedno, i da bi se kod
sabiranja sjemenja na to obzir uzeti imao.


Mi ne ćemo ovdje nikakovih novih theorija o sukanju stabalja
nabrajati, nego ćemo samo iztaknuti ono, što smo promatranjem
u prirodi opazili.


Sukanje debla možemo najprije na onom stabalju opaziti,
koje pojedince raste kano: po pašnjacih, livadskih medjah, a i
na rubu šume. Sukanje puno zavisi od vrsti drveća, jer meko
i brzo rastuće sa razširenom krošnjom, više je izvrgnuto sukanju,
nego ono čvrstog drva; a ponajviše možemo opaziti sukanje
na divljem kestenu.


Na mladom divljem kestenu, koji je tek 20 godina star,
ne može se sukanje još na kori debla opaziti, jer mu je kora
još mlada i gladka; istom u 30.—40. godini, kad mu se krošnja
prilično razvije, pokazuju se prvi znaci sukanju; posve
vidljivo postane sukanje, kada stablo stupi u 60— 70. godinu.


Da se pobližje uputimo, kako sukanje postaje, zaputiti
ćemo se u jedan drvored divljeg kestenja u dobi od 60—70
godina, kojem su krošnje podpuno razgranjene, te leži duljinom
od sjevera prema jugu. U tom drvoredu opaziti ćemo po koso
rastućoj kori na deblu mnogo sukanoga stabalja kao i to, da
je kora uviek rasla na deblu od sjevera na desno do prve
grane krošnje. Taj pojam razjasnjujem si ja ovako: kada u proljeće
mezgra u stablo krene, lišće i cviet razvijati se počne,
možemo opaziti na dolnjo j grani krošnje, koja je od sjevera
na deblu izrasla, da neima dovoljno sunčanog svjetla, i da je
usljed toga težila prema sunčanom svjetlu (jugu) nagibajuć se
prema istomu, jer dok je stablo u mezgri, lako se vlakna sa
likom i korom za 2—3 mm. godimice maknuti mogu. To kretanje
može se najbolje na stablu opaziti, kada je u cvietu, kako
ŠUMARSKI LIST 8/1896 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— 351 —


se naime cvietne grane, koje su sa sjeverne strane porasle, na
desno sunčanom svjetlu prigibaju.


Cim je jednoč ona grana, koja je dala povoda sukanju
debla, dovoljnu sunčanu svjetlost postigla, za kojom je i težila,
prestane dalnje sukanje vlakanaea u deblu, a kora, koja je u
toj periodi na deblu rasla, ostavila je kosi trag, a višeputažljebastu prugu, koja sukano deblo još bolje mai´kira. Taj kosi
pravac odmaknuo se je od normalno (ravno) izrašćene kore i
to pravcem od sjevera na desno za kakovih 10 cm.


Ne samo da se to sukanje na stabalju opaža, već ga je
moći i na stabljiki suncokreta vidjeti; suncokretova stabljika
je, kad se osuši, sasma usukana. Isto vidjamo i na ružama, kad
su cvietom okićene, da im je naime malo ne ciela krošnja prema
jugu okrenuta.


Na temelju tih opažanja možemo uztvrditi, da sukanje stabalja
polazi od gibanja istoga prama sunčanomu svjetlu, za
kojim cielo bilinstvo teži, da u rastu ne zaostane.


J. Ettinger.
Iznimni položaj šume u gospodarstvenom životu
naroda.^"


Kada se spomene rieč o uzdržanju najboljih čovječanskih
dobara, tada se ne smije mimoići ni šuma, od koje potiču toliki
ekonomski i duševni probitci, koji se i kod izobraženog
sloja ljudskog ne znaju jošte dovoljno ocieniti. Može se prigovoriti,
da li taj iznimni položaj za šumu u obće i postoji, i da
li šumarstvo nije vezano na iste gospodarske zakone kao i svaki
drugi obrt ? Taj prigovor valja donekle, jer od onoga časa, kada


* Ova je zanimiva razprava nastupni govor poznatoga protivnika Preasler-
Hejerove theorije Dra. Fr. B a u r a, kada je god. 1895. izabran rektorom monakovskoga
sveučilišta. Pojedine u samu razpravu nespadajude dielove toga govora izpustili
smo. Uredničtvo.