DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1896 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— 350 -
Kako njekoji šumski pisci drže, i u šumskih knjiga pišu,
potiče sukanje u deblovini od razlieitili upliva, s kojimi je
skopčano stezane staničevine; nadalje, da na prosto rastućem
stabalju jaki \^jetrovi krošnju na jednu stranu gibaju i usljed
toga mehaničnog pritiska usuče se dotično stablo; napokon drže
njekoji i to, da je sukanje stabalja nasliedno, i da bi se kod
sabiranja sjemenja na to obzir uzeti imao.


Mi ne ćemo ovdje nikakovih novih theorija o sukanju stabalja
nabrajati, nego ćemo samo iztaknuti ono, što smo promatranjem
u prirodi opazili.


Sukanje debla možemo najprije na onom stabalju opaziti,
koje pojedince raste kano: po pašnjacih, livadskih medjah, a i
na rubu šume. Sukanje puno zavisi od vrsti drveća, jer meko
i brzo rastuće sa razširenom krošnjom, više je izvrgnuto sukanju,
nego ono čvrstog drva; a ponajviše možemo opaziti sukanje
na divljem kestenu.


Na mladom divljem kestenu, koji je tek 20 godina star,
ne može se sukanje još na kori debla opaziti, jer mu je kora
još mlada i gladka; istom u 30.—40. godini, kad mu se krošnja
prilično razvije, pokazuju se prvi znaci sukanju; posve
vidljivo postane sukanje, kada stablo stupi u 60— 70. godinu.


Da se pobližje uputimo, kako sukanje postaje, zaputiti
ćemo se u jedan drvored divljeg kestenja u dobi od 60—70
godina, kojem su krošnje podpuno razgranjene, te leži duljinom
od sjevera prema jugu. U tom drvoredu opaziti ćemo po koso
rastućoj kori na deblu mnogo sukanoga stabalja kao i to, da
je kora uviek rasla na deblu od sjevera na desno do prve
grane krošnje. Taj pojam razjasnjujem si ja ovako: kada u proljeće
mezgra u stablo krene, lišće i cviet razvijati se počne,
možemo opaziti na dolnjo j grani krošnje, koja je od sjevera
na deblu izrasla, da neima dovoljno sunčanog svjetla, i da je
usljed toga težila prema sunčanom svjetlu (jugu) nagibajuć se
prema istomu, jer dok je stablo u mezgri, lako se vlakna sa
likom i korom za 2—3 mm. godimice maknuti mogu. To kretanje
može se najbolje na stablu opaziti, kada je u cvietu, kako