DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1896 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 352 —


smo zabilježili izdatke za neku vrst proizvodnje, mora se od iste
zahtievati, da svojima proizvodima one troškove podmiri.


Ved prema tomu, da li promatramo šumu sa privatnogospodarstvenoga,
ili socijalnopolitičkoga, ili etičkoga gledišta,
doći ćemo svaki puta, obzirom na njezino znamenovanje, do
drugoga rezultata. Kada je početkom ovoga stoljeća, za Napoleonskog
gospodstva. Njemačka gospodarstveno osiromašila, latio
se narod u svojoj stisci i nuždi malo jače no obično sjekire i
šume, dalo je to povoda E. M. Arndtu, koji je svoju domovinu
nada sve ljubio, da je izrekao ovu opomenu: »Sad će u
mnogim zemljama ona ista sjekira, koja sječe šumu, podsjećati
sam narod.« On sigurno nije pri tom mislio napadanje šumske
rente, nego na propadanje narodnog značaja, ako bi se haračenje
šume u nedogled nastavilo. Nu još jasnije izrazio se je


W. Riehl, koji je napisao sliedeće stavke: »Uništite šumu, pa
ste uništili historičko gradjansko družtvo. Čovjek ne živi o
samom kruhu, — ako i ne budemo uviek trebali drva, ali
šumu ćemo ipak trebati. Ako nam i ne bude od nužde onaj
suharak, da ugrijemo vanjska uda našega tiela, to nam je ipak
potrebna ona svježa zelen šumska da nam razgrije dušu.«
Istina tih rieči pokazuje se tim jače, čim industrija brže
napreduje; a to nam dokazuju najbolje oni milijuni velegradskih
stanovnika, koji nakon šestdnevnog rada jedva dočekaju
nedjelni izlet u šumu, da se okriepe na duhu i tielu.


Sasma drugačije govore o šumi oni, koji ju smatraju kao
predmet vanjskoga okorišćenja t. j. kao financi jalno vrelo-
Kada je prvo 35 godina realistnični jedan profesor* jedne njemačke
šumarske akademije uzeo igrati ulogu reformatora šumogojstvene
znanosti, napisao je sliedeću izreku: »Od prvog početka
ubija šumsko gospodarstvo nepojmiva jedna varka (obmama)
poput more, koja najbolje njegov plod — plod financijalni
— pa time i njega samoga ugušuje« — tada se našao
sav šumarski sviet osupnut i neugodno dirnut, tim većma, što


Ovdje misli Baur profesora tharanđske alfademije M. B. Presslera.