DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1896 str. 43     <-- 43 -->        PDF

- 361 —
I u samoj Njemačkoj prodavala su se nakon težkih Napoleonskih
vremena ovdje-ondje državna dobra. Godine 1820. započeto
je sa odkupom šumskih služnosti u velike, pa buduć da
je manjkalo gotovoga novca, to se je umjesto novcem, odkup-
Ijivalo šumom, a to je na gospodarstvo veoma štetno djelovalo.
Ziteljstvo je šumu sasjeklo, a tlo upotrebilo u poljodjelske
svrhe sve dotle, dok ga nije trebalo djubriti, a nakon toga su
ga prepustili pustoši i goljeti. Sada se u Pruskoj puno troši,
da se te ogoljele površine od 586.300 ha opet u šumu obrate.


Italija ima samo 12°/« šumišta, a od toga jedva 2"/o državnih
šuma; to jadno stanje nastoji država, da sa pošumljenjem


387.000 ha goljetina sa troškom od 46 milijuna lira na državni
trošak popravi.
U Tirolu nanašaju godimice veliku štetu šumištu poplave
i bujice; i tamo se nastoji, da se počam od godine 1882. nastale
štete troškom od 30 milijuna maraka odstrane. I u Švicarskoj
idu za tim, da se šuma od elementarnih nepogoda što
bolje očuva.


To isto čine i Spanija i Danska, jer ni tamo nije mnogo
bolje. I u samoj sjevernoj Americi, za koju se je držalo, da je neizcrpiva,
pokazuju se sve to veće praznine u šumama, koje su
nastale iz nezasitnog nagona za obogaćenjem; nu i tamo su
već uvidili tu bludnju, pa sada idu za tim, da reserviraju šumišta;
do sada iznašaju te rezervacije oko 6.5 milijuna hektara.


Svuda je već počelo u tom pogledu na bolje kretati; samo
žalibože, još svuda su samo države a ne i privatnici, koji bi
nastojali, da prvanje pogrieške poprave.


Kao što nije uputno šumu predati dioničkim družtvima,
isto tako nije šuma za zakup. Gdje se je kao na primjer u
Austriji šuma davala u zakup, tu se je više išlo za tim, da se
eksploatiraju nepristupne šume i tako otvore prometu, nego
li da se popravi šumsko gospodarstvo. Akoprem se je zakup
kod poljodjelstva i mnogih inih obrta pokazao dosta shodnim
i povoljnim, na šumu isti ipak nikako ne pristaje. Zakupnik
dobra ili kakvog gospodarstva može plodove svoga truda