DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1896 str. 44     <-- 44 -->        PDF

— 362 —


inteligencije sam uživati, kod spore šumske produkcije to
usuprot nije moguće, bar ne u pođpunoj mjeri. Dok kulture
porastu, dok se skupociene melioracije budu izplaćivale, dotle
ili je ugovor utrnuo, ili je zakupnik umro. Veoma je težko
takav zakupni ugovor stvoriti, da zakupnici ne diraju u šumski
kapital, već da budu samo uživatelji zakupnog objekta.


Mi smo iznimni položaj sume do sada samo sa ekonomske
strane promatrali; mi smo govorili o produkciji dobara, koja
imaju svoju mjenbenu (prodajnu) vriednost, i gospodarskim uspjesima,
koje šumovlastniku šumarenje odbacuje. Moje razmatranje
ne bi bilo podpuno, kada ne bih u kratko spomenuo još onih
mnogih darova, koje šuma ponajpače siromašnim razredom
pučanstva dariva. Stotine tisuća žitelja drvari se b e z p 1 a t n o
sa sitnim odpadcima, mnogi pravoužitnici i potomci im dobivaju
bezplatnu gradju, ogrievno drvo, pašu, žirovinu i t. d. a
napokon mnogi te mnogi — u pomanjkanju drugotne zasluge


— sabiraju bezplatno, ili uz neznatnu uplatu: jagode, gljive,
cvieće, mahovinu i t d po šumi. Radi se tu o milijunih, koji
se ne nalaze u šumskim računima. Dohodak za same jagode
iznaša u nekim njemačkim šumarijama na godinu 20—^30.000
maraka, a to je sigurno liepa zasluga za siromašne obitelji.
Nu šuma ima. naprama ostalom obrtu, još i državnogospodarstveno
znamenovanje, dočim upliva i djeluje na dobrobit
naroda i zemlje, koji se upliv doduše ne može brojkami izraziti,
jer se smatra kao sveobće narodno blago.


Koja razlika, kada se sustavimo pred vratima ogromne
tvornice i kada dodjemo šumi na domak! Tamo čitamo velikima
slovima: „Tko ovdje ne ima posla, ulaz mu je zabranjen." A
tko ti brani ulaz u šumu ? Tko god se hoće, bilo duševno bilo
tjelesno okriepiti, svakomu je otvoreno veličanstveno carstvo nedoglednih
tamnih lugova. Svatko, tkogod ima dušu i srce, nalazi neizcrpive
pobude u toj nenadkriljivoj izloži i majke-prirode : i slikar,
i glasbenik i filozof ne mogu proći šumom, a da ne obogate
maštu ili znanje s novim pronalazkom Sto bi bio Monakov,
Berlin, Baden, Heidelberg i mnogi drugi gradovi, da nije u