DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1896 str. 45     <-- 45 -->        PDF

— 363 —


blizini onih šuma! Da netko predloži, da se šume izsjeku, jer
da tobože ne rentiraju, mislite li, da bi volja naroda dozvolila
tu sječnju ? I u tom momentu vidimo mi onaj iznimni položaj,
koji jedinoj šumi pripada.


A da vam tek navadjam pjesnike i pjesme, koji šumu
opievaju? Morao bih za to debelu knjigu napisati, mjesto toga
spomenuti ću samo onu Ei chendorffo vu pjesmu, koju sav
sviet pozna: „Wer hat dich du schoner Wald aufgebaut" !
Nijedan obrt ne može se u tom pogledu ni izdaleka sa šumom
sporediti. Ponosno i majestetično diže se ona u svojoj ogromnosti
visoko nad obični niveau, dielt^ć svoje darove na sve


strane, nerazdruživa pratilica čovječanstva, alem-kamen svih
naroda, bezsmrtna kao velika ideja.
Preveo J. K.


-LJ I S "JL-A-IKI.


Osobne viesti.


Imenovanja. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije obnašao
je iz službenih obzira kr. šum. vježbenika Dragutina Giirth a od šumarskog
odsjeka kr. zemaljske vlade premjestiti i dodieliti ga na službovanje
kr. kot. oblasti u Slatini, a abiturienta šumarstva Rudolfa V u-
i c´a imenovati šumarskim vježbenikom kod šumarskog odsjeka kr. zemaljske
vlade sa sustavnom pripomoći.


— Ban kraljevina Hrvatska, Slavonije i Dalmacije obnašao je imenovati
abiturienta šumarstva Miju Smolčića, šumarskim vježbenikom
kod brodske imovne obćine sa sustavniini berivi.
— Kod vlastelinstva dolnjo-miholjačkog, vlastničtva preuzv. gospodje
Stefanije pl. Mailtith, promaknuto je odnosno imenovano sliedeće
šumarsko osoblje: Sum. upravitelj Lamber t Zerdi k imenovan je šumarskim
nadzornikom; srezki šumar S t j e pan Ma t o 1 n i k nadšumarom
te konačno Franjo Urban srezkim šumarom I. reda
Imenovanja okružnih šumara u kraljevini Srbiji. 1 g n j a t
Mirković , svršeni šumar, imenovan je okružnim šumarom drugoga
razreda za državne šume u srezu račanskom, užičkom i zlatiborskom
okr. užičkog, sa sjedištem u Bajinoj Bašti; za kontraktualnog šum