DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1896 str. 45     <-- 45 -->        PDF

— 363 —


blizini onih šuma! Da netko predloži, da se šume izsjeku, jer
da tobože ne rentiraju, mislite li, da bi volja naroda dozvolila
tu sječnju ? I u tom momentu vidimo mi onaj iznimni položaj,
koji jedinoj šumi pripada.


A da vam tek navadjam pjesnike i pjesme, koji šumu
opievaju? Morao bih za to debelu knjigu napisati, mjesto toga
spomenuti ću samo onu Ei chendorffo vu pjesmu, koju sav
sviet pozna: „Wer hat dich du schoner Wald aufgebaut" !
Nijedan obrt ne može se u tom pogledu ni izdaleka sa šumom
sporediti. Ponosno i majestetično diže se ona u svojoj ogromnosti
visoko nad obični niveau, dielt^ć svoje darove na sve


strane, nerazdruživa pratilica čovječanstva, alem-kamen svih
naroda, bezsmrtna kao velika ideja.
Preveo J. K.


-LJ I S "JL-A-IKI.


Osobne viesti.


Imenovanja. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije obnašao
je iz službenih obzira kr. šum. vježbenika Dragutina Giirth a od šumarskog
odsjeka kr. zemaljske vlade premjestiti i dodieliti ga na službovanje
kr. kot. oblasti u Slatini, a abiturienta šumarstva Rudolfa V u-
i c´a imenovati šumarskim vježbenikom kod šumarskog odsjeka kr. zemaljske
vlade sa sustavnom pripomoći.


— Ban kraljevina Hrvatska, Slavonije i Dalmacije obnašao je imenovati
abiturienta šumarstva Miju Smolčića, šumarskim vježbenikom
kod brodske imovne obćine sa sustavniini berivi.
— Kod vlastelinstva dolnjo-miholjačkog, vlastničtva preuzv. gospodje
Stefanije pl. Mailtith, promaknuto je odnosno imenovano sliedeće
šumarsko osoblje: Sum. upravitelj Lamber t Zerdi k imenovan je šumarskim
nadzornikom; srezki šumar S t j e pan Ma t o 1 n i k nadšumarom
te konačno Franjo Urban srezkim šumarom I. reda
Imenovanja okružnih šumara u kraljevini Srbiji. 1 g n j a t
Mirković , svršeni šumar, imenovan je okružnim šumarom drugoga
razreda za državne šume u srezu račanskom, užičkom i zlatiborskom
okr. užičkog, sa sjedištem u Bajinoj Bašti; za kontraktualnog šum
ŠUMARSKI LIST 8/1896 str. 46     <-- 46 -->        PDF

— 364 —


okružnog šumara drugoga razreda za državne šume sreza studeničkog u
okrugu rudničkom imenovan je Wilhel m Riger , svršeni šumar, sa
sjedištem u Raškoj; za kontraktnalnog okružnog šumara trećega razreda,
za državne šum.e sreza vračarskog, gročanskog, posavskog i kosmajskog,
okruga podunavskog sa sjedištem u Beogradu, Mi la n Obrad o vic,
kouktraktualni okružni šumar istoga razreda okr. kruševačkog; za
okružnog šumara četvrtoga razreda za državne šume sreza trstenićkog,
rasinskog i župskog, okr. kruševačkog, sa sjedištem u Trsteniku, Jo van


A. Buhovala , dosadanji okružni šumar istog razreda okr. užičkog: i
za kontraktnalnog okr šumara četvrtog razreda za državne šume u srezu
brzopalanačkom, ključkom, krajinskom i porečkom okr. krajinskog, sa
sjedištem u Brzoj Palanci, Alfre d Kjanc , dosadanji okr. šumar istog
razreda okr. kragujevačkog.
Nadalje je postavljen za okružnog šumara prvoga razreda za državne
šume u okrugu kragnjevačkom Jova n J e k i ć, pisar prvog razreda
ministarstva narodne privrede. Težak broj 19. i 21. 1896.


f Umrli. Umro je u Pakracu kr. kot. šumar Stjepan Tomič;
dne 13 svibnja t. g. umro je u Slatini kr. šum. vježbenik Demete r
Stiasnj , a dne 6. srpnja t. g. umro je kr. kot. šumar iz Velike Gorice
Antu n Šeringa r u Kraljevici, gdje je bio u blažijem podnebju potražio
lieka svojoj ljutoj boljetici. Pokojni Stiasnj bio je članom hrv.slav.
šum. družtva od g. 1884., a pokojni Šeringar od g. 1887. Lahka
im zemlja !


t Ilija Landolt. Na 18. svibnja umro je nadšumarnik i profesor
na ziiriškoj politebnici I. Landolt, prvak medju švicarskima šumarima.
Razvoj švicarskog gorskog šumarstva i razvoj tamošnje šumarske znanosti
uzko je skopčan sa Lanđoltovim imenom. Medju piscima, koji su
pisali o gorskom šumarenju, ide njega nedvojbeno prvo mjesto.


Rodio se je 1821. a šumarstvo je izučio u Hohenheimu i Tharaudu
nakon dovršenih nauka obišao je mal´ ne sve znamenite Njemačke revire,
na kojima je raznolike uzgojne i ine gospodarstvene metode na licu
mjesta proučavao. Došavši u Švicarsku držao je na raznim učilištima
šumarska i gospodarska predavanja, dok napokon nije godine 1864. imenovan
nadšnmarnikom kantona Ziiricha, a 1865. namjestnim ravnateljem
politehnike ziiriške. Kao takav, sastavio je nove službene propise, napisao
instrukciju za izmjeru i taksaciju šuma, i još više propisa i zakonskih
ustanova. Osim tih službenih radnja razvio je Landolt i veliku literarnu
djelatnost, on je bio 33 godine urednikom »švicarskoga šumarskoga
lista», zatim je napisao knjigu: «Kako se šuma pomladjuje, uz