DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1896 str. 46     <-- 46 -->        PDF

— 364 —


okružnog šumara drugoga razreda za državne šume sreza studeničkog u
okrugu rudničkom imenovan je Wilhel m Riger , svršeni šumar, sa
sjedištem u Raškoj; za kontraktnalnog okružnog šumara trećega razreda,
za državne šum.e sreza vračarskog, gročanskog, posavskog i kosmajskog,
okruga podunavskog sa sjedištem u Beogradu, Mi la n Obrad o vic,
kouktraktualni okružni šumar istoga razreda okr. kruševačkog; za
okružnog šumara četvrtoga razreda za državne šume sreza trstenićkog,
rasinskog i župskog, okr. kruševačkog, sa sjedištem u Trsteniku, Jo van


A. Buhovala , dosadanji okružni šumar istog razreda okr. užičkog: i
za kontraktnalnog okr šumara četvrtog razreda za državne šume u srezu
brzopalanačkom, ključkom, krajinskom i porečkom okr. krajinskog, sa
sjedištem u Brzoj Palanci, Alfre d Kjanc , dosadanji okr. šumar istog
razreda okr. kragujevačkog.
Nadalje je postavljen za okružnog šumara prvoga razreda za državne
šume u okrugu kragnjevačkom Jova n J e k i ć, pisar prvog razreda
ministarstva narodne privrede. Težak broj 19. i 21. 1896.


f Umrli. Umro je u Pakracu kr. kot. šumar Stjepan Tomič;
dne 13 svibnja t. g. umro je u Slatini kr. šum. vježbenik Demete r
Stiasnj , a dne 6. srpnja t. g. umro je kr. kot. šumar iz Velike Gorice
Antu n Šeringa r u Kraljevici, gdje je bio u blažijem podnebju potražio
lieka svojoj ljutoj boljetici. Pokojni Stiasnj bio je članom hrv.slav.
šum. družtva od g. 1884., a pokojni Šeringar od g. 1887. Lahka
im zemlja !


t Ilija Landolt. Na 18. svibnja umro je nadšumarnik i profesor
na ziiriškoj politebnici I. Landolt, prvak medju švicarskima šumarima.
Razvoj švicarskog gorskog šumarstva i razvoj tamošnje šumarske znanosti
uzko je skopčan sa Lanđoltovim imenom. Medju piscima, koji su
pisali o gorskom šumarenju, ide njega nedvojbeno prvo mjesto.


Rodio se je 1821. a šumarstvo je izučio u Hohenheimu i Tharaudu
nakon dovršenih nauka obišao je mal´ ne sve znamenite Njemačke revire,
na kojima je raznolike uzgojne i ine gospodarstvene metode na licu
mjesta proučavao. Došavši u Švicarsku držao je na raznim učilištima
šumarska i gospodarska predavanja, dok napokon nije godine 1864. imenovan
nadšnmarnikom kantona Ziiricha, a 1865. namjestnim ravnateljem
politehnike ziiriške. Kao takav, sastavio je nove službene propise, napisao
instrukciju za izmjeru i taksaciju šuma, i još više propisa i zakonskih
ustanova. Osim tih službenih radnja razvio je Landolt i veliku literarnu
djelatnost, on je bio 33 godine urednikom »švicarskoga šumarskoga
lista», zatim je napisao knjigu: «Kako se šuma pomladjuje, uz