DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1896 str. 47     <-- 47 -->        PDF

— 365 —


gaja i iauovčuje» (Der Wald, seine Verjiingung. Pflege und Beuiitzung)
koja je izašla n četiri izdanja. Dalnja mu djela jesu: «Tafeln zur Ermittelung
des kubikinhaltes ligender Baumstamme» (6 izdanja), „Forstliche
Betriebslelire», «Die Bache, Schiieelavinen und Steinsclilage» i t đ


Družtvene viesti.


Deputacija hrv.-slar. šumarskoga družtva kod preuzrišenoga
gosp. Ibana. Dne 16. srpnja izvolio je preuzv. gosp. ban grof Khuen-
Hedervarj primiti poklonstvenu deputaciju hrv.-slav. šumarskoga družtva,
koja je svietlomu banu u smislu zaključka prošlogodišnje glavne skupštine
predala predstavku glede ustrojenja visoke šumarske škole u Hrvatskoj
i Slavoniji. Deputaciju predveo je Njegovoj preuzvišenosti predsjednik
hrv.-slav. šumarskoga družtva g. kr. odsječni savjetnik Ferdo
Zikmundovskj, a u deputaciji bila su gg. kr. zem. šum. nadzornik
Robert Fischbach, kr. žup. šum, nadzornik Vilim Dojković i kr.
drž. nadšumar August R u ž i č k a. Predvoditelj deputacije razložio je u
kratko potrebu ustrojenja visoke šumarske škole u našoj domovini i naglasio,
da je riešenje toga pitanja povodom provedenog uredjenja šum.tebničke
službe u kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji postalo vrlo prešnim
te je družtvenu predstavku preporučio na uvažanje Njegovoj preuzvišenosti.
Preuzvišeni gospodin ban, primivši najljubeznijim načinom izaslanstvo
družtva, izvolio je podjedno izjaviti, da i on sa svoje strane
uvidja potrebu ustrojenja visoke šumarske škole, te da će u tom pogledu
dati prije svega potrebite izvide i predradnje obaviti, pa čim to
flnancijalna snaga zemlje dopuštala bude, da će uvažiti ovu pravednu
želju hrvatskih šumara. — Nakon toga poklonila se je deputacija pre


uzvišenom gospodinu odjeluom predstojniku Danilu Stanković u i presvietlom
gospodinu odjelnom predstojniku Ottonu pl. K r a j c s o v i c s u, te
molbu družtva preporučila njihovu moćnom zagovoru. Deputacija bila je
i tu najsrdačnije primljena, te joj obećana svaka moguća pođpora, kako
bi se što skorije ostvarila njena želja.


Predstavka, koju je deputacija predala Njegovoj Preuzvišenosti g.
" Banu glasi doslovce ovako :


Preuzvišenigospodine


Svietli Bane!


Hrvatsko-slavonsko šumarsko družtvo, sviestno si svoje zadaće, pratilo
je uviek budnim okom sve potrebe, koje bi od vremena do vremena
na polju šumarskom na površinu izbile, ter je nastojalo, da sa svoje
strane poradi o tom, kako bi se tim potrebam po mogućnosti doskočilo.