DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1896 str. 48     <-- 48 -->        PDF

— 366 —


Osobitu je pako ouo pazku posvećivalo onim okolnostima, koje
stoje u tjesnoj vezi sa pitanjem o uredjenju šumarske obuke, imajuć
pred očima ono obće priznato načelo : «gdje nije dovoljne obuke, ne ima
niti valjana gospodarstva»!,


Polazeć sa toga stanovišta lirvatsko-slavonsko šumarsko družtvo je
već svojim zaključkom, stvorenim na glavnoj družtvenoj skupštini, obdržavanoj
dne 11. i 12. rujna 1892. u Varaždinu, slobodilo se svratiti pozornost
Preuzvišenosti Vaše na nedostatnost šumarske obuke na kr gospodarsko-
šumarskom učilištu u Križevcima, potječuće s nedovoljne obće
prednaobrazbe slušatelja, koje učilište, u koliko je za prijašnje šumarske
prilike u Hrvatskoj i Slavoniji i dotjecalo te i vrstnib stručnih sila uzgojilo,
ipak prema promienjenim okolnostima i većim zahtjevima, što ih
kako javna tako i snkromna uprava na šumara, kao stručnjaka, dan današnji
stavlja, više svojoj svrsi podpuno neodgova, jer nije kadro svojim
pitomcima pružiti onu stručnu naobrazbu, koja im je potrebita, da mogu
svojim zadaćama u podpunoj mjeri udovoljavati.


Od to doba učinjen je doduše korak napred tim, što je zakonom
od 23. kolovoza 1894. odredjeno, da se kao prijamni uvjet za polazak
šumarskoga tečaja na tom učilištu ima tražiti svršenih šest razreda srednje
škole umjesto dosadanjih 4. Ali, ako je šumar.ska obuka tim zakonom i
unapredjena, to ipak nije pitanje o uredjenju iste skinuto sa dnevnoga
reda. Ono je dapače u najnovije doba uslied uzsliedivšeg preustrojstva
autonomne šumarske uprave u kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji stupilo
u akutni stepen tako, da se konačnim riešenjem istoga dulje zavlačiti
ne može, jer bi svako dalnje zatezanje značilo nazadak u razvoju naših
šumarskih prilika odnosno spriečavalo normalni razvoj te grane narodne
privrede.


Zakonom na ime od 22. siečnja 1894., o uredjenju šumarsko-tehnićke
službe u kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji — koji je u obće pretekao
uredjenje šumarske nastave u domovini našoj — postavljeno je načelo,
da se u zemaljsku šumarsku službu mogu primiti samo oni, koji
dokažu, da su svršili šumarske nauke na šumarskoj akademiji ili visokoj
šumarskoj školi. Taj zakon dopušta doduše u §. 14. da mogu u zemaljsku
šumarsku službu stupiti i slušatelji srednje šumarske škole, ali je ta pogodnost
s jedne strane privremena, jer vriedi samo za prvih 10 god. iza
kako je spomenuti zakon stupio u kiiepo.st, a s druge je strane i uvjetua
u toliko, što će takove vrsti urednici moći u zemaljskoj šumarskoj službi
polučiti službovna mjesta najviše X. dnevnog razreda i time biti osudjeni,
da čitavi svoj viek sprovedu u podredjenoj službi.


Ne upuštajuć se ovom prilikom u razmatranje o tom, da li je ta
zakonska ustanova po svršene slušatelje kr. gospodarskog i šumarskog uči