DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1896 str. 54     <-- 54 -->        PDF

— 372 —


b) Kao članovi podupir aj ući: Upr. obćine Sladojevci, Dre


uovac, Slatina, gor. Miholjac, dolnji Kiholjac i urb. obć. Podgajci.


c) Kao članovi I. razreda: Rikard Lang, kr. šuraarnik u


Vinkovci, Miroslav Brausil, kr. nadšumar u Rujevcu, Ernest


Czeisberger, kr. nadšumar u Ivanskoj, Maks Brausil, kr. šumar


u Dragaucu, Julio F6 1dvary, Ivan Mariauji, kr. šumari u


Zagrebu, Emil Tvrdony, Otto Nytray, kr. šumari u Sokolovcu,


R u đ o 1 f S u s z t e r, kr. šum. pristav, Franjo Pecrik, Bella


Maier, Dragutin 0 11, kr. šum. vježbenici u Zagrebu, Dragutin


Lahner i Stevo Remenyik, kr. šum. vježbenici u Sokolovcu,


Stjepan Prpić, šum. vježbenik u Glini, M. P. Fetvadjieff, bug.


šumar u Warni, Josip Šinkovec, vlasteliaski šumar u Kutjeva,


Vi lim Waniek, upravitelj šuma vlastelinstva Slanje, Dušan Zec,


slušatelj šumarstva n Križevci, Josi p Crkvenac , šum. vježbenik u


Čazmi, Milan Herzog, drvotržac u Zagrebu, Ivan Knotek, pro


fesor šumarstva u Sarajevu, Gjorgj e Gjurić , šumar u Mečenčani


Ivan K. Benzon, šumar u Sinju, Budislav Dugač, protustavnik


u Novojgradiški, Barto l P 1 e š k o, kr. kot. šumar u Pakracu, A n-


d r i j a pl, F e r e n c f f y, kr. kot. šumar u Levanjskojvaroši, Jovan


M e 11 a š, kot. šumar u Novskoj.


c) Kao članovi II. razreda pristupila su 35 lugara od raznih
šumskih uprava.


Zakoni i normativne naredbe.


Načelna riešitba kr. zem. vlade, odjela za iimitarnje poslove,
od 13. lipnja 1896. hr. 5587, ex 1896. glede pitanja o nadležnosti
oblastih za presiidjivanje prepora u prvoj molbi o pravoužitnictvu
u šumali krajiških im. obćina.


Povodom pitanja, stavljenog po jednom županijskom upravnom
odboru, koje se oblasti imadu smatrati nadležnimi za presudjivanje prepora
u prvoj molbi o pravoužitničtvu u šumah krajiških im. obćina, izdala
je kr. zem. vlada odjel za unutarnje poslove pod gornjim brojem
sliedeću riešitbu :


Kako se vidi iz ustanova §. 4. i 14. nap. A.) k zakonu od


11. srpnja 1881., kojim se razjasnuju odnosno preinaeuju njeke ustanove
zakona od 15. lipnja 1873. o imovnih obćina u hrv. si. vojnoj Krajini,
valja kod pitanja o nadležnosti oblasti za riešavanje prepora o pravoužitničtva
najprije razlikovati, da li se radi o pravoužitničtvu osnivajućem
se na naslovu uvjetovanom po toč. d) § 1. istog naputka, polag koje