DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1896 str. 55     <-- 55 -->        PDF

— 373 —


pravoužitničtvo pripada krajiškim obiteljima, koje su do 8. lipnja 1871. u za


družnoj svezi živile, ili pak na naslovu, uvjetovanom po toč. e) §, 1. istog


naputka, kojom se pravoužitničtvo priznaje i takovim krajiškim obiteljima,


koje nisu doduše sačinjavale pravu krajišku zadrugu, nukoje su ipak krajiške


služnosti i obveze u pogledu davanja vojnika u svoje vrieme izpunjavale.


IT prvom slučaju valja opet razlikovati, da li se pravoužitničtve


traži prije konačno sastavljenog katastra pravoužitnika ili pako posije,


povodom promjena, nastavših u vlastničtvu ovlaštenog zadruženog zemljišta.


Radi li se naime o pravoužitiiičtvu osnovanom na pred


napomonutoj točki d) §. 1. upitnog naputka, koje se traži


prije konačno sastavljenog katastra, to po alineji 8. §. 4. upitnog naputka


odluka u prvoj molbi pripada nadležnoj gruntovnoj oblasti.


Sačinjava li pako predmet prepora pravoužitničtvo utemeljeno na


promjen i vlastničtva glede ovlaščeuog zadružnog zemljišta, uzsliedivšoj


iza konačno sastavljenog katastra pravoužitnika, to po §. 14.


spada riešenje takovog predmeta u prvoj molbi na djelokrug gospo


darstvenog ureda dotične imovne obćine.


Što se tiče prepora o pravoužitničtvu traženom na osnovu gore
citirane toč. e) §. 1. upitnog naputka, to su po izričnom propisu alineje


7. §. 4. toga naputka za riešavanje nadležne kotarske oblasti u
prvoj molbi, ako kataster pra voužitn i ka j oš nij e konačno
sastavljen.
Kako je u tom pogledu sa preporiraa o pravoužitničtvu osuivajućem
se na istom naslovu a nastavšim nakon konačkog sastavljeuja katastra
pravoužitnika, to neima o tom nikakove ustanove.


Nu baš za to, što u tora pogledu nije ništa inog izrično ustanovljeno,
valja i za takove slučajeve isto, što i za slučajeve prve vrsti, te spadaju
po tom svi prepori o pravoužitničtvu iz naslova toč. e) § 1. upitnog
naputka u prvoj mojbi na nadležnost kotarskib oblasti.»


Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.


Nove knjige. Dr. Nobbe: Techniscbe Vorschriften fiir die Samenpriifungen.
50 Pfg.
Bericht iiber die 40. Versammlung des sacbsicheu Forst vereines


gahalten zu Lobau 1895. Mk. 1.50.


Dr. Tubeilf: Die Haarbildungen bei den Coniferen. 2 Mk.


Bauer Jos.: Die Jagdgesetze Preussens. 5 Mk.


Reuss Carl: Rauchbeschiidigungen in dem graflich von Tiele-
Winklerschen Forstreviere Mj^slovritz-Kattosvitz.