DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1896 str. 3     <-- 3 -->        PDF

i3wyt)©;3F®y^* tt® fet)


Br. 9. i 10. u ZAGREBU, 1. listopada 1896. God. XX.


Uvrstbina oglasa: za 1 stranicu 8 for.; za ´/2 stranice 4 for.; za Va stranice
2 for. 70 novo.; za ´A stranice 2 for. — Za višekratno uvrštenje primjerena popustbina.


t Mijo Vrbanić.


S Mijom Vrbanićem legao je u grob jedan od
najpoznatijih i najpopularnijih hrvatskih šumara. Njegovo
ime tako je tiesno skopčano sa hrvatskim šumarstvom,
da se jedno bez drugoga ni pomisliti ne
može. Počam od osnutka krajiških imovnih obdina,
kojima je on u povoju kumovao, pa sve do današnjega
dana nije se u hrvat, šumarskom svietu dogodio
nijedan važniji čin a da on kod istoga nebi
sborom i tvorom sudjelovao. On je jedan od najstarijih
članova šum. družtva; on je u najtežim okolnostima
bio tomu družtvu predsjednikom i podpredsjednikom;
on je uredjivao «Šumarski List» u vrieme,
kada nije bilo ni toliko suradnika, koliko prstiju na
ruci; on je bio mnogogodišnjim povjerenikom i predsjednikom
kod državnih šumarskih izpita, te bi mogli
reći, da bar polovica sadanjih hrvatskih šumara nose
njegov podpis na svojoj svjedočbi; on je kroz 17 godina
izdavao prvi i jedini hrvat, šumarski koledar,
te dan danas ne ima valjda u našoj zemlji šumara i
lugara, koji ne bi tu zelenu knjižicu u svom žepu nosio.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1896 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— 378 —


Ne ćemo pogriešiti, ako kažemo da ih je malo medju hrvatskim!
šumari, koji bi se sa toHkim radom a na korist našeg
šumarstva podičiti mogli.


Nu nije jedino taj razgranjeni njegov rad doprineo, da je
bio toliko štovan i poznat širom naše zemlje, nego još više
ono njegovo zlatno srce, koje nije znalo za razliku izmedju nadzornika
i šumara, izmedju predsjednika i zadnjega člana šumarskoga
družtva. A ako mu se može redi, da je imao kakovu
manu, onda je ta mana bila njegova predobrota. Tko je jedanput
pokucao na vrata Mije Vrbanića, taj nije praznoruk od
njega otišao, on bi, da pomogne skroz nepoznatomu mladomu
čovjeku, obilazio od Poncija do Pilata, doklegod ne bi svoju
svrhu polučio. Nu čemu da dalje nabrajamo, kada smo osvjedočeni,
da je svakomu hrvatskomu šumaru sve to dobro poznato,
da svaki u svojemu srcu čuva makar jednu ugodnu
uspomenu na Miju Vrbaniča.


Obasjavan tima uspomenama počivaj mirno mili pokojnice;
ljepšeg spomenika do onoga, što ti ga hrvatski šumari u svom
srcu podigoše, nitko ti drugi podići ne će.


0 načinu uredjenja šuma stojećih podjavnim nadzorom"^.
osobitim
Piše Ivan Partaš, kr. profesor šumarstva.
daZakonom
se šume
od 26. ožujka i 25. travnja 1894. propisano je,
zemljištnih zajednica, kao i ostale šume, stojeće


pod osobitim javnim nadzorom, imadu urediti za potrajno uživanje
i s njima polag odobrenih šum gospodarstvenih osnova
gospodariti. Bilo bi suvišno dokazivati, da je ova zakonska
ustanova podpunoma opravdana, kad se nepusti s vida, da su


* Referat, Što se je imao čitati na ovogodišnjoj glavnoj skupštini hrv.-slav.
šumarskoga družtva.