DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1896 str. 52     <-- 52 -->        PDF

- 426 —
A to je puno rečeno! Ostaj nam s bogom mili pokojnice! Vječan mir
tvojemu prahu, a vječna uspomena tvojemu imenu!


ImenOTanja: Ban kraljevinah Hrvatske, Slavonije i Dalmacije
imenovao je za predsjednika stalnoga izpitnoga povjerenstva za više državne
izpite za samostalno vođjenje šumskoga gospodarenja Roberta
Fischbacha, kr. zem. šum. nadzornika I. razreda, a članom toga izpitnoga
povjerenstva kr. državnoga nadšumara, Ivana Kolara kao izpitnoga
povjerenika.


— Ban kraljevina Hrvatske i Slavonije obnašao je imenovati šumarske
pristave petrovaradinske imovne obćine Radivoja Ljubinkovića i
Milana Škorića kotarskim! šumari; šumarske vježbenike iste imovne
obćine, Gavru Kovačevića, Jovana Matica i Maksimilijana Matičevića
šumarskim pristavima; šumsko-tehničke dnevničare rečene imovne obćine,
Jovana Stanica, Savu Milutinovića, Dušana Popovića, Pavla Zegarca i
Pavla Stanojevića, zatim šumar, vježbenika, Manojla Divjaka u Pisarovini
te Borivoja Neškovića, šumar, tehničkog dnevničara gjurgjevačke
imovne obćine, šumarskim vježbenicima sve kod petrovaradinske imovne
obćine sa sastavnimi berivi.
Družtvene viesti.


IzTJešće 0 redovitoj XX. glavnoj skupštini hrvatsko-slavonskoga
šumarskoga družtva, obdržaranoj dne 28. kolovoza 1896. u
Zagrebu.


Ovogodišnja glavna skupština hrv.-slav. šumarskoga družtva obdržavana
je dne 28. kolovoza u Zagrebu. Kako se je po raznim predznacima
naslućivati dalo, bila je glavna skupština mnogobrojno posjećena,
a prisustvovala su joj 144 družtvena člana. — Već u oči glavne skupštine,
t. j , dne 27. kolovoza prispio je veći dio skupštinara u Zagreb,
koji su u večer sabrali se u prostranoj bašći gostione Schneiderove na
prijateljski razgovor. Sutra dan u 10 sati prije podne obdržavana je
glavna skupština u maloj saborskoj dvorani. — Skupštini predsjedao je
družtveni predsjednik velemožni gospodin kr. odsječni savjetnik, Ferdo
Zikmundovsky, koji je sakupljene skupštinare pozdravio sliedećim govorom :


Slavna skupštino, veleštovana gospodo !


Po treći puta pade mi evo u dio čast, da mogu pozdraviti i otvoriti
glavnu skupštinu hrv.-slav. šum. družtva.


Gospodo! Dobro mi došli i srdačna Vam hvala, da se u tolikom
broju sabraste. Smatram si nadalje ugodnom dužnošću pozdraviti ovdje