DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1896 str. 10     <-- 10 -->        PDF

528 —


a od škodljive: medjeda, vukova, lisica, mačaka, kuna, vidara
i t. d. Ima i divljih svinja Od ptica grabilica zastupane
su osim nekolicine velikih sjevernih sokolova i sova, svekolike
evropske danje i noćne grabilice.


Sa ribarenjem baratalo se je prvo okupacije bezobzirno;
sada je i tomu došao kraj. Izdaju se naime »dozvole«, koje
glase na stanovite riecne i potočne predjele i za koje se dozvole
ustanovljena pristojba uplatiti mora. Neograničeno hvatanje
riba i raka, zatim prodaja u svako doba godine, te napokon
uporaba ubitačnih sredstava kod hvatanja, zabranjena je. Bosansko-
hercegovačke vode hrle ili crnomu ili jadranskomu
moru. U dolnjem teku Savskih pritoka nalazimo kečigu i soma,
koji zna do 50 klg. težak biti; dočim su hercegovačke vode,
ponajpače Neretva, pune jegulja, za koje se u Čapljini nalazi
tvornica za konserviranje. U brdskim vodama obitavaju plemenite
salmonide, naime pastrve i mladice; a osim ´njih, ima
kao u Narenti tako i u ostalim potocima: šarana, štuka, šiljeva
okana i t. d. U Vrbasu, kao i u potocima oko Livna živi
plemeniti rak od znatne veličine, koji se u trgovini puno traži.
Na izvoru Bosne, nedaleko kupališta Ilidže, ustrojena ribarska
razplodna postaja, kojoj je zadaća da razplodi plemenite vrsti
pastrva. —


Pojedini izložci, koji su u šumarskom paviljonu izloženi
veoma su poučni, a medju tima navesti ćemo kao najznamenitije
sliedeće :


1. Predočeno je u kojoj se mjeri 48 vrsti drva prigodom
pougljivanja pogledom na duljinu, debljinu, težinu i drvnu
gromadu steže (schwinden).
2. Prikazana je skupina od 115 u zaposjednutim zemljama
nalazećih se vrsti drvlja u obliku knjige sa botaničkim, njemačkim
i zemaljskim (hrvatsko-srbskim) nazivljem. U toj skupini
manjka: Larix europea T)V, Pinus cembra L. i Pinus
podus, pošto tih vrsti u obće niti ne ima u zaposjednutim po