DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1896 str. 11     <-- 11 -->        PDF

— 529 —


krajinama; usuprot odlikuje se tamošnja šumska flora sa dvije
endemičke vrsti, a te jesu: Pinus leucođermis Ant. i Pinus
omorica Panč. Onaj prvi -— bjelokori bor — postigne visoku
starost; tabla br. 5 u ^paviljonu pokazuje nam takav jedan
primjerak, koji je izrasao na dubokom humoznom dolomitnom
tlu, u morskoj visini od 1230 m., te je star 476 godina. To
je stablo 29 m. visoko, u prsnoj visini 63 cm. debelo, a ima
drvnu gromadu od 3´74m´, od koje 87o na koru odpada; postotni
prirast drvne dromade zadnjih 6 godina iznaša 0´41 m«,
a obični mu je broj 0"42. — Drvo je podpuno zdravo, godovi
su puno finiji od onih crnoga bora, koji je na istom mjestu
izrasao, kvalitativno je puno bolje, čvršće, trajnije, te za stolarski
posao vanredno sposobno. Urodjenici ciene to drvo puno
više, nego ono običnoga bora, dapače stavljaju ga u isti red sa
hrastovinom; osim toga odlikuje se sa osobitim aromatičnim
mirisom. Taj bor raste kao u čistoj, tako i mješovitoj sastojini
u družtvu sa četinjačama i listačama, te se penje do skrajnje
granice šumske vegetacije naime do 1500 m morske visine. —


Pančićeva »omorika« nalazi se na triasu u visini od
900—1200 m, tuđe je ima u prašumi, djelomice u čistoj, a
djelomice u mješovitoj sastojini u družtvu sa običnom omorikom
i ostalimi vrstmi. I ona dosegne visoku starost, a da ipak sačuva
zdravo drvo. Jedno 93 godine staro stablo pokazuje
visinu od 23*5 m, debljinu od 27 cm, grvnu gromadu od 0"582 m´,
i oblični broj 0"43. Godovi su joj puno finiji od onih obične
omorike, ali piljenice niesu čiste, jer imaju puno uraštenih
sitnih grana.


3. Dvanaest tabela, koje pokazuju prirast i analisu dotičnih
stabala, koji potiču iz bosanskih prašuma, u dobi od
240—407 godina, izraslih u visini od 700—1500m. Izvanredna
je jedna omorika: 240 godina stara, 60 m. visoka, 116 cm.
u prsnoj visini debela, sa 18"79 m^ drvne gromade, koja je
posve zdrava.
4. Opisi, slike, i naravno predočenje šumskih radnja kod
izradbe i dopreme panjeva i inih drva do šumskih željeznica i