DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1896 str. 26     <-- 26 -->        PDF

— 544 —


krošnje spušta sada dole, a poznato je, da je djelovanje neke
sile jednako statičnom momentu iz sile i poluge. Deblo se dakle
ne mora toliko pojačati, koliko bi bilo potrebno, kada bi se
kruna i dalje samo gore razvijala, prema tomu ostaje od assimiliranih
tvari više za krošnju, nego što bi to inače bilo.


Izbijanje mladica na deblu jest samo sretstvo, da se deblo
na svoj novi položaj prilagodi. Slično ovom dade se rastumačiti
i suliobrčnost. Ako se ni sa izbijanjem mladica nije smanjio
otpor, koji deblo mora savladati, ili ako stablo zbog pogoršanog
tla nije u stanju hraniti čitavu krošnju, prirodno je, da mora
otpasti jedan dio tog drveta. Logično je, da de to biti najgornji
djelovi, jer de se tim skratiti poluga, uuanjiti dakle otpor debla.
Na taj način suši se vrh stabla, pri čemu se ovo mora brinuti
za to, da zatvori ulaz parazitima na onim mjestima, gdje su
suve grane otpale. I sušenje vrha niie dakle drugo nego sretstvo,
da se stablo na svoj novi položaj prilagodi.


Mnogi strukovnjaci nastojali su, da protumače izbijanje
mladica i sušenje vrha. pa su došli sve do kojekakvih zaključaka
; na temelju piščevih nazora razjašnjene su obadvije te pojave
gornjim načinom sasvim logično. Tko želi o tom opširnije
čitati,, neka uzme originalne radnjeu 3, 5, 6 i 7 svesci »Miindener
forstl. Hefte«. Ove radnje odnose se na razvoj stabala,
kao što je to u ovoj raspravi razvijeno. Pisac namjerava, da
izda još raspravu, u kojoj bi se sa istog stanovišta protumačila
nutrašnja struktura drveta.


Preveo Jov. Metlaš.


Dodatak, Upozorajud čitatelje 8. Lista na ovu zanimivu
razpravu, moramo istaknuti, da je Dr. Hang priobdio u Allg.
Forst- und Jagdzeitung svezak za listopad, noticu, u kojoj se
ne slaže sa drom Metzgerom u svima točkama. Naročito ne u
onoj točki, u kojoj se navadjaju uzroci usljed kojih stabla u
sklopu dobivaju deblje godove u gornjem dielu debla (odmah
podno krošnje), dočim stabla na otvorenom prostoru imaju deblje
godove u dolnjem dielu deblovine. Isto tako ne slaže se obzirom