DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1896 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— 551 —


notu gospodarstvu, davalo pravac našem nutarnjem kulturnom radu;
narodno je gospodarstvo dakle ona važna proizvodnja, ikoja unapredjenjem
svojim jedino može dati pogodnosti za unapredjenje drugih vrsta radinosti,
i od koje u prvome redu zavisi polet i uspjeh svekolikih kulturnih pokušaja.


Našoj narodnoj ekonomiji i našem šumarstvu, trebalo bi stručnih
škola u prvom redu i poslie čitav niz poljoprivriedno-šumarskih ustanova
i sredstava, pomoću kojih bi unieli u masu naroda poljoprivriedno i šumarsko
znanje, potreban Čitav niz poljoprivriednih i šumarskih zakona i
zakonskih propisa, kojim bi se zaštitio i obezbiedio racionalniji način rada.


Da bi se sve to što pre i što cielishodnije izvesti moglo, potreban
je u prvom redu veliki broj akademijskih obrazovanih poljoprivriednika
i šumara, a ove bi, kao što gore dokazasmo, najpre i najjeftinije dobili,
kad bi se na našoj Velikoj školi (budućem univerzitetu) ustanovio: »PoIjoprivriedno-
šumarski odsjek"*).


U nadi, da će se ovom za nas važnom pitanju, sa nadležnog mjesta
veća pažnja posvetiti, iznesosmo naše skromno mišljenje, ne bi li se ova
po kulturni razvoj i napredak naše zemlje vrlo važna ustanova, u diskusiju
uzela, i tako što prije do ostvarenja došlo . . . jer


»Vrieme je novac, vrieme je zlato
Životno dobro, narodno blago«!


Sitnice.


Upliv svjetla na razvoj bukovih pupoljaka. U tom pogledu poduzeo
je L. Jos t obsežne pokuse i došao do sliedećih rezultata.


1. Na pol zasjenite, odnosno u tmini nalezeće se grane, U koliko
je stablo u svjetlu stajalo razvilo je posve normalne pupoljke, usuprot
oni pupoljci, koji su u tmici bili, niesu potjerali. Na taj način može se
razvoj pupoljaka punu godinu dana zapriećiti. Posebni pokusi dokazali
su, da je upliv svjetla kod razvoja pupoljaka neodvisan od asimilacije.
2. Ako su biljke posve u tmici, tada se pnpoljci doduše razviju,
ali u relativno neznatnom broju.
3. Ako je biljka posve u tami, a samo pojedini pupoljci u svjetlu,
tada se je tih nekoliko pupoljaka razvilo, dočim je tisuća onih u tmici
ostalo nerazvijeno. Iztraživatelj svadja taj pojav na medjusobno djelovanje
*) Naknadno smo izvješteni, da je akademijaki aavjet Velike Škole predložio,
da se na buđudem univerziteta u Beogradu ustanovi „agronomski odsjek politehničkoga
fakulteta,"