DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1896 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 552 pupoljaka,
koje se sastoji u totn, da su za razvoj pupoljaka u svjetlu
stanovite tvari nuždne. Takovih tvari mora da na svakom đrvetu jako
malo ima; nekoji pupoljci, koji su razvijeniji od drugih, povući će te
tvari k sebi, te će se usljed toga moći i u tmici razviti. Nu za razvoj
svihkolikih pupoljaka ne dosiže ta tvar; sa razsvjetom mognće je svaki
pupoljak prisiliti da potjera.


Kulminacija poprieenog´ prirasta. Iztražujuć narav toga prirasta,
došao je W. Weise do sliedećih rezultata.


1. Kulminacija poprieenog prirasta pada u onom slučaju, ako se
ne računaju predužitci (proriede) već samo sitno kiće veoma rano.
2. Cim se predužitci uračunaju, zategne se (dolazi kašnje) kulminacija.
3. Sto kasnije pođjemo proriedjivati, tim kasnije pada kulminacija
poprieenog prirasta.
4. Ne računamo li kiće, tada se u gornja tri slučaja (1—3) kulminacija
zategne.
5. Pojedina stabla priiašćuju po posve drugačijem zakonu, nego 1
sastojina. Kulminacija pojedinoga stabla pada prema debljini i starostii
koju stablo postigne, u veoma razdalekom razdobju. Najjača stabla priraštuju
još i nakon liiO godišnje starosti.
6- Obzirom na te okolnosti, ne može se preporučiti, da se obhodnje
ustanovljuje polag najvišeg prihoda drvne gromade.


Mienjanje temperature u nutrinji stabla. Prof. Dr. Princ u
Bruselju bilježio je kroz 19 mjeseci i to od 4. kolovoza 1890. do 5. ožujka
1892. temperaturu jedne topole, koja je veći dio dana bila sunčanom
svjetlu izvržena. D tu svrhu probušio je on dotično stablo, koje je 71 cm.
debelo bilo, u visini od 1-27 m. povrh zemlje, tako da je li tu 2 cm.
široku na sjevernoj strani nalazeću se luknju mogao položiti Fuessov
therraometar. Prazninu luknje (izmedju thermometra i drveta) izpunio je
sa lanom napojenim sa parafflnom. Temperatura je odčitana svakoga
dana o podne, a rezultati su po C. sliedeći:


1890/91. kolov. ruj. list. stud. pros. siečanj, veljača
Temperatura stabla 15-8 150 11-2 6 4 -1 1 —2-8 —0-5
» zraka 17 0 15-2 9-4 5-2 -4-5 —1 9 —2-5
1891. ožujak, trav., svib , lipanj, srpanj, kolov. rujan.
» stabla 4 2 7 0 132 14 5 155 14-9 148
» . zraka 4 3 6-3 116 15-2 16 3 15-4 iBS
1891./92. listop. stud. prosin. siečanj. veljača. Srednja.
» stabla 12 7 5 1 39 1 0 2 9 8 08
» zraka 11-5 3 9 3-7 0 8 2 5 7 89