DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1896 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— 522 —


obzir, ne možemo pristati uz mnienje, da su grane jedino
u tu svrhu, da čuvaju tlo od izsušeuja, nego mislimo, da
je njihova zadaća jošte jedna druga, naime ta, da čuvaju
deblo, odnosno najmlađji drvni sloj i mladu koru od elementarnih
nepogoda —: vrućine, vihra, leda, naglih promiena
temperature i t. d. Da ti elementarni ekstremi u istinu
mogu štetno djelovati na stabla, koja su u naponu svoga rasta,
svjedoče nam razne pogrieške i bolesti drveta i kore, kao što
su to: razpukline, upale, curenje soka i stima pogrieškama
skopčane i uvjetovane bolesti, kao što su rak i ine. To nam
dokazuje i na pol oklaštreni jablan, koji se nije radi ničesa
drugoga osušio, već radi toga, što je na oklaštrenom dielu kora
ostala bez zaštite granja, te usljed vanjskih na nju nepovoljno
djelujućih upliva nije više mogla normalno obavljati svojih
funkcija. To isto dokazuju nam i mlade preveć naglo i preveć
riedko proriedjene sastojine: ispucana kora, suhobrkost, zaostajanje
u visinorastu i dr., a to su sve posljedice nagle promiene
odnosno nepovoljnog upliva klime i temperature usljed toga,
što su stabalca ostala bez medjusobne zaštite, koja u sklopu
nadomješćuje zaštitu od granja.


*
* *


Da granje ne ima tu svrhu, da uzdrži tlo svježim, mislim,
da će se donekle moći i sa sliedećom činjenicom dokazati.
Mjeseca kolovoza namjerio sam se na težake, koji su kopali
grabu, koja je dielila dva posjeda (dioba je uzsliedila usljed
segregacije); i graba je bila metar duboka te je prosiecala
80 godišnju hrastovu šumu, a za tim tekla preko polja i livada.
Ne malo sam se začudio, kada sam opazio, da je izkopano tlo
u šumi bilo puno suše od onoga na otvorenom polju, akoprem
je šuma u prilično dobrom sklopu bila*). I sami težaci rekli


*) Da je ta tvrdnja istinita, dokazao ju je i prof. Dr. E. Wolny u svojoj razpravi
„tJntersuchungen tiber dan Einfluss đer Pflanzendeeken auf die Grundwasserstanđe".
Dotični stavak glasi: „In einem mit Waldbaumen oder mit krautartigen
Pflanzen besetzen Boden bildet sich im Verlauf đes Sommerhaibjahrs selbst bei grosserer
Machtigkeit der Bodenschicht (95 cm.) Grundwa8ser entweder gar nicht oder
nur voriibergehend, wahrend in dem nakten Erdreich unter sonst gleichen Bedingungen
eine stetige der Niederschlagsmenge entsprechende Zunahme bis zu beđeutender
Hohe, unter Umstiinđen bis zur Oberflache dea Bodens statfindet." Vidi: Forschungen
auf dem Gebicte der Agriculturphy8ik, Band XViII. Uređn.