DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1896 str. 5     <-- 5 -->        PDF

- 523 —
su mi, da im je puno teži posao sa kopanjem bio u šumi, nego
li izvan šume.iTom prilikom dao sam si izkopati nekoliko mladih
jedno- i dvogodišnjih iz sjemena poniknulih hrastića, koji su
poradi preveć suhoga tla uginuli.´


Iz gornjega pako sliedi: akoprem je dotična sastojina u
dobrom sklopu uzdržana, ipak nije bila kadra tlo ni u dubljinu
od jednog metra svježim održati, što više, to isto tlo je na
otvorenom polju bilo puno vlažnije, nego u šumi. Sto pako vriedi
za cielu sastojinu, to će sigurno vriediti i za pojedina stabla.
Obzirom na ovaj uginuli hrastov mladik još mi je sliedeće primjetiti:
ja sam posijav u oveću posudu žira odgojio iz istoga
dvie godine stare hrastiće i to u pivnici, gdje su u tmini pivnice
uz pomno zalievanje već prve godine 40 cm. visoko izrasli,
dočim je žilje im još dulje bilo. To sam mislio, da moram
spomenuti, da ne bi tko pomislio, da su oni hrastići, koje sam
ja izkopati dao, uginuli za to, što niesu imali dovoljno svjetla.


Ako uzmemo u obzir razliku izmedju vlage tla na otvorenom
polju i u dobro sklopljenoj šumi — kako sam ju ja našao —
moramo doći do zaključka, da prekomjerno proriedjivanje ne
može imati za posljedicu izsušenje tla, kao što se to do sada
držalo i drži; ukazu li se pako na dotičnoj proriedjenoj
sastojini štetni pojavi, tada ih moramo prvo svesti na nepovoljan
upliv prirode na vanjske, naglo izvržene dielove
stabla, nego li na poremećeno djelovanje stojbine. Svatko će
morati priznati, da se stojbina, ako iole odgovara dotičnoj vrsti
drvlja, ne može za 2—3 godine tako pokvariti, da bi se to
odmah, i tako eklatantno na sastojini poznati moglo. Štetne
posljedice, koje se na prekomjerno proriedjenoj sastojini opažaju
potiču dakle nedvojbeno iz neposrednih, a ne tek iz posrednih
uzroka.


Kako se iz svega toga vidi, niesmo mi šumari još podpuno
proniknuli djelovanje pojedinih prirodnih pojava i upliv stoj