DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1896 str. 7     <-- 7 -->        PDF

— 525 —


kove, zatim 628.042 ha mješovite četinjače i listače šume; nadalje
da se nizka šuma sastoji od 184.630 ha čiste hrastove,
od 156.371 ha čiste bukove i od 56.376 ha pomješane (hrastove
i bukove), napokon .186.072 ha od svih u Bosni i Hercegovini
rastućih vrsti drvlja, tada valja priznati, da je to
šumište u istinu vriedno one velike pažnje, koju joj austrougarska
vlada posvećuje. Kod tako racijonalnoga postupka, ne
ima dvojbe, da će te šume biti trajno i izdašno vrelo dohodka.


Kad je austro-ugarska vlada godine 1878. te zemlje okupirala,
zatekla je šumske odnošaje u najvećem neredu.


Otomanska vlada izdala je doduše šumski zakon i nekoje
propise u svrhu boljega gospodarenja sa šumama, ali nije imala
organa, koji bi taj zakon i propise u kriepost uveli. Osim toga
nije bilo ni tržišta, niti velike industrije. Nu sadanja uprava
organizirala je šumsku službu, koja je spojena sa političkom
zemaljskom upravom, kojoj na čelu stoji zajedničko ministarstvo
financija, te ta služba sada već posve dobro funktijonira.
Sada postoji jedan šumarski odsjek u Sarajevu sa nuždnim
višim i pomoćnim osobljem; kao u krilu vlade, tako je i kod
postojećih šest okružnih i 52 kotarskih oblastih ponamješteno
nuždno šumarsko osoblje.


Sve unutar jedne kotarske oblasti nalazeće se državne
šume sačinjavaju jednu gospodarstvenu jedinicu, koje stoje pod
upravom kotarskih šumarskih referenata. Samo oni šumski
predjeli, u kojima se vanredno živahno radi, tvore posebne
gospodarstvene odjele; u takove je za sada uvršteno 128.600 ha
visoke šume, te u njima vodi neposredno šumski odsjek zemaljske
vlade gospodarstvenu kontrolu, doČim se u ostalim
šumama vodi kontrola uz pripomoć okružnih referenata. I privatne
šume nadzire vlada polag propisa izdanih i prilagodjenim
tamošnjim odnošajima.


Zajedničko ministarstvo financija kontrolira sa svojimi
izaslanici sveukupnu zemaljsku šumarsku službn. Da se doskoči
potrebi na upravnim činovnicima, ustrojena je državna srednja
šumarska škola u Sarajevu, a poskrbljeno i za obćenitu naobrazbu
šumarskoga osoblja.