DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1896 str. 8     <-- 8 -->        PDF

— 526 —


Šumska uprava nastoji od prvog svog postanka, kako bi
ostvarila sve one uvjete, bez kojih ne ima pravoga šumskoga
gospodarstva. U tom pogledu je već puno učinjeno: izmjera i
kartiranje šumišta već je dogotovljeno, isto tako je malo ne
posve dovršena izlučba državne šume od privatne a za tim i
omedjašenje državnog šumskog posjeda. Sada se istražuju potanji
sastojinski odnošaji, a ondje, gdje se sastojine mogu
intenzivnije ukorišćivati, tamo se već uredjuju prihodi, — a to
je već učinjeno za 108.075 ha visoke, i 4450 ha hrastove guIjače
šume. Drvna i pašarinska služnost tako je uredjena, da
tima služnostima obterećene šume ne će trpiti. Čuvanje šuma
biva godimice podpunije, a podmladjivanje zabataljenih šuma
započelo je zagajenjem od 44,800 ha šumišta. Administrativne
predradnje za saniranje onih dielova, koje ugrožuje kras u
punom su toku, te su u kotaru Zupanjac već i uspjele. Proizvadjanje
šumske robe baca već liep dohodak, jer same franceske
dužine proizvadja se godišnje oko 15 milijuna komada.
Bosanska hrastova duga odlikuje se gustim, jednoličnim prirastom
te velikom kalavošću. Sa izradbom omorikovog, jelovog,
borovog i bukovog tehničkog drveta bave se četiri moderne
parne pile, a medju tima je najznatnija ona u Doberlinu od
Ote Steinbeissa i dr.; osim toga radi 137 jednostavnih vodenih
pila, koje ukupno oko 250.000 m^ panjeva na godinu
izpile. Drvo je vanredne vrstnoće; prašumske omorike imaju
promjer od 1´5 m, fini i jednako debeli prirast; deblovina je
čista od granja i posve zdrava te usljed toga daje piljenu robu
prve vrsti. Godišnja proizvodnja ugljena za mladu domaću
industriju iznaša 800.000 hl. Proizvodnja trieslovine iz hrastovine
obavlja se sustavno na 6770 ha guljevače šume. Osim
toga proizvadja se i mnogovrstna roba iz ostalih vrsti drveća,
i to djelomice u vlastitoj režiji, a djelomice od drvotržaca;
medju ostalim i do tri milijuna bukove duge za embalažu brašna
i inih južnih plodina; ta sitnija roba prodaje se koje u zemlji,
koje izvan zemlje. Kao osobiti specijalitet valja iztaknuti drva


za rezonancu i klaviaturu. koje se proizvadjaju iz prašuma kod