DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1897 str. 18     <-- 18 -->        PDF

— 366 —


Ujedno se upozoruju svi sudovi kao gruutovničke
oblasti, i na ustanove §§, 15. 16. 21. 22. 23. i 42. gore napomenutog
zakona, na koje treba takodjer u slučajevih gruntovničkog
provadjanja, na koje se odnose, vazd a dostojan
obzir uzeti» !


Predpomenutom naredbom upućene su sudbene oblasti na
ustanove zakona o zemljištnih zajednica; a u načelu izdana je
ova naredba samo glede same diobe šuma i gruntovnog provođenja
iste.


Isto tako predmjevati se može iz iste visoke naredbe, da
će se u smislu §. 3. z. o. z. z. naziv zemljištnih zajednica, u
što kraćem roku «ureda radi» grutovno provesti.


Mnijem, da je u smislu §. 57. z. o. z. z. provedeno prvo
uredjenje svih zemalj. zajednica*; a pošto iste većinom od prije
postoje, to bi se na temelju §. 3. z. o. z. z. i predpomenute
visoke naredbe mogle unieti «ureda radi» u gruntovnicu kao
vlastnice sve zemljištne zajednice jednostavno, na temelju
odluke kr. kot. oblasti. Ovo pravo temelji se na §. 3.,


50. i 51. z. o. z. z.
Nakon što smo uredili administrativnu stranu i šumsko gospodarstvo
zemljištnih zajednica, treba urediti i gruntovnicu, da
time dobijemo jednoličnu sliku moralnog tiela t. j . zemljištne
zajednice.


Da je tomu tako, evo liepog primjera iz krapinskog kotara.
Za malo selce «Jezerišće» odciepljeno je prigodom segregacije
14 rali šume i pašnjaka u «maclju». U gruntovnici proveden
je upis prava suvlastnosti nakon segregacije poimence na svakog
suvlastnika, prema razmjeru sehštne pripadnosti, te je taj
objekt smatran, kao «gradjanska zajednica». Prigodom provadjanja
potajnih zadružnih dioba, prije 3—4 godine, povučen
je i ovaj objekt u razdielbeni operat, te je razdioba šume i
pašnjaka provedena i bez dozvole visoke kr. zemalj. vlade.
Svakoj zadruzi dopitan je djel i upisan na njen posebni gruntovni
uložak.


* To valjda nije, jer će se, koliko nam je poznato, od strane kr. zem. vlade
odjel za unut. poslove, izdati tek posebna naredba, kojom de se odrediti oblastni
postupak za prvo uredjenje zemlj. zajednica. Uredničtvo.