DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1897 str. 3     <-- 3 -->        PDF

´ii»a3^^


Br. 8. u ZAGREBU, 1. kolovoza 1897. God. XXI.


Uvrstbina oglasa: za 1 stranicu 8 for.; za ´/a stranice 4 for.; za Va stranice
2 for. 70 novo.; za ´A stranice 2 for. — Za višekratno uvrštenje primjerena popustbina.


Vrsti drveća, njihovo uspievanje i uporaba u šumama
Petrovaradinske imov. obćine.


šumska teritorija Petrovarad. imov. obćine obrasla je za
danas svuda listnastim drvedem; četinjača ne ima nigdje. Vladajuća
vrst jest hrast lužnjak, dočim su ostale vrsti, što se po
ovdašnjim šumama nalaze, manje više podredjene.


Drugovrstnib Čistih sastojina ne ima nigdje, osim nekoliko
grabovih u području Klenačke šumarije; no i u ovima su hrastova
stabla zastupljena u raznoj mjeri. Od hrastovih suvrsti
dolazi uz lužnjak: cer i granica. To su suvrsti, koje se očigledno
razlikuju od lužnjaka. Koliko odlika (varietas) lužnjakovih
ima, to se za danas još ne zna tačno.


Po obliku ploda ima ih oko 40 na broju a možda i više.
Isto tako opaža se razlika i u dobi cvjetanja, razvijanja hšća
i dozrievanja ploda. Ima ih i po veličini žira veoma različnih.
Ali u pogledu kakvode drveta prilika je, da su sve te odlike
jednake. Narod sve te odlike naziva ovdje imenom «hrast», i
znade dobro razlikovati od njih granicu i cer; isto tako razpoznaje
i ostale vrsti drveća, te je dao svakoj i svoju zasebnu
uporabu, kao što ćemo to niže uviditi. Početi ćemo sa lužnjakom.


Hras t lužnja k (Quercus pedunculata, L.) Kao što napried


rekosmo, lužnjak je vladajuća vrst ovdašnjeg šum. drveća,


on je glavni izvor dohodaka ove imov. obćine.


Lužnjak uspieva svuda po lugovima ovoga kraja veoma


dobro, a osobito na položajima, koje voda vremenito natapa.