DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1897 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— 352 — ,
Na takovim položajima ima on, koliko se danas znade, i bolju
ciepljivost, svojstvo, koje je od velike važnosti kod proizvodnje
duge.


Lužnjak pokazuje i razvija svoje rese (cviet) u ovdašnjim
lugovima vrlo nejednako : ima ih koji početkom svibnja imadu
lišće podpuno razvijeno, preko 20 cm. dugačko, dočim na
drugom stoje pupoljci u isto to doba sasvim nerazvijeni —
kao u sred zime, te se razviju tek koncem mjeseca svibnja.
Ovakovih poznih hrastova* ima veoma mnogo, B toga to u
prolječe jako u oči udara; prem ima razlike i u toj smjesi.


Ima lugova, gdje su pozni hrastovi riedki, tako na pr. u
lugu Senajskebare I. (na Savi) u Matijevici (duž Obedske bare) i
drugdje.


I oblik lišda dosta se razlikuje kod pojedinih odlika. Kod
jednih je lišče veče, kod drugih manje; kod jednih manje, kod
drugih više ovalno — u koliko se kod hrastovog lišča o ovalnosti
može govoriti. Pa ni peteljke, na kojima žir visi, nisu
jednakog oblika: na jednom stablu su veoma dugačke (po 6 i
više centm.) dočim su na drugima kratke: nešto preko jednog
centimetra.


Osim toga opaža se neka razlika i kod kore: kod jednih
je svjetlija, kod drugih tamnija; s toga narod pravi razHku izmedju
«crnog» i «bielog» hrasta.


No najjasnije se opažaju sve te odlike u veličini i obliku
žira. Kakove su to odlike, koje se ovdje nalaze, kako ih botaničari
nazivaju, to žalibože nije do danas naučno izpitano.
Što se tiče upotrebe, ne čini u tome obziru ovdašnji narod
nikakve razlike. Za nj su sve te odlike jednake vriednosti.
Lužnjak je kao svagdje tako i ovdje vrlo cienjeno drvo.


Od njega gradi narod gotovo sve što u svojoj kući treba.


U starija vremena pravio je Sriemac od lužnjakova drveta
i kuću i sve zgrade, što je u svome gospodarstvu trebao. Pa
i danas, gdje se hrastovina štedi, najmilije mu je drvo u kući.


* Quercua peđunculata, var. tardissima, njemački „Spateiche". O toj ćemo
odlici donieti u jednom od idućih brojeva malu razpravicu. Uredn.