DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1897 str. 6     <-- 6 -->        PDF

— 351 —


God. 1886. uredjena je ta sjeČa gosp. osnovama, na temelju
kojih je do 1894. za trgovinu prodato i posječeno


20.412
hrastova za cienu od 643.564 for.
Popriečno na godinu 20.412 : 8 = 2552 komada i to srednjom
cienom od 31 for. po stablu.
Popriečna ciena ovih hrastova izgledje dosta nizka, ali
valja imati na umu, da su za prvi taj decenium odredjene za
prodaju većinom lošije i nezdravije sastojine.


Ima sastojina u lugovima Morovićke šumarije u kojim
vriedi hrast popriecno i do 100 for. danas, no ovake su sastojine
riedke. Vedina bi imala danas vriednost oko 40 do 50 for.
po hrastu.


Stabla starih sastojina u Morovičkim hrasticima prešla su
mahom svoju sječivu fizičnu dobu, te one opadaju iz godine u
godinu kvalitativno i kvantitativno. Stoga se ove sastojine i
sieku t. z. predhvatom, t. j . uz prolaznu obhodnju.


Takovih sastojina ima još oko 8500 jutara. Kako dugo
će se moći podržavati ove sastojine, to se nemože pozitivno
unapried odrediti, ah bi u interesu neprekidnosti trgovine i
prodaje bilo dobro, kada bi se moglo protegnuti za 60 godina,
to će reći dotle, dok nam nebi prirastle današnje mladje sastojine
za proizvodnju duge,


Sastojina od 60—80 godina ima u doljnjim šumarijama
Klenaekoj, Kupinskoj i Surčinskoj oko 5000 jutai´u, i ove bi mogle
kasnije zastupati današnje stare hrastike Morovićke šumarije.


Osim duge malo se ćega iz ovdašnjih hrastova izradjuje
u vehko.


U novije doba počeh su trgovci izvoziti u inozemstvo i
kusove (Rundholzer) iz ovdašnjih vrstnijih sastojina, no to u
podredjenoj mjeri.


Drva za gorivo od hrastovine troše stranom domaći pravoužitniei,
stranom nepravoužitnici, kupujuć ga kod drvarskih
trgovaca po gradovima. No vrlo veliku količinu troši u najnovije
vrijeme hrastovine iz šuma ove imovne obćine tvornica
za proizvadjanje tanina u Mitrovici, gotovo sve što preostaje