DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1897 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 546 —


10. Encjklopedija prava 2 sata; njemačko privatno pravo
5 sati; trgovačko i mjenbeno pravo 5 sati.
11. Šumsko pravo (Forstreclit) 3 sata.
Predmeti razvučenimi slovi štampani gotovo su neobhodno
nuždni šumarom, dočim ostali naznačeni predmeti nešto su
manje važnosti, pak ih pojedini slušatelji slušaju, u koliko misle,
da su im potrebni ili ih inaČe zanimaju n. pr. livadarstvo i
drenaža ili njemačko privatno pravo i t. d.


Izkaz predmeta šumarske struke i rasporedaj, kako se
isti predaju tečajem 4 semestra na sveučilištu u Giessenu.


Ostale dvie godine naukovanja ostaju za samu struku, ali
to dakako ne izključuje, da slušatelji, u koliko strukovnimi predmeti
zapriečeni nisu, slušaju i druge predmete, tako n. pr. i
one, koje možda u prvoj godini, bilo s kojeg mu drago razloga,
slušati mogli nisu.


Da bude svakomu lako razabrati, koji se šumarski predmeti
u kojih semestrih, pak u kohkom obsegu predavaju, služi
skrižaljka, koja pokazuje tečaj predavanja stručnih predmeta
od ljetnog semestra 1895. do uključivo zimskog semestra
1897.18.


I
I
03


H


Predmet
Opazka


O QJ


1.
Enciklopedija šumarstva i to I. proizvođnidio
sa uvodom u šumarstvo. 5
i
i
2. čuvanje šuma sa demonstracijama. 5
3.
Podieljenje šuma i šum. mjeraćina. 2
3
6. Praktični tefiaj o sađjenju i gojenju
šuma
1 put u subotu po podne,
1 put u srieđu po podne.