DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1897 str. 30     <-- 30 -->        PDF

- 566 —
Ovu vrstu, koju Kotschj zove »die herlicliste
Eiche«, odkrio je englezki konzul Brandt g. 1839. u Kurdistanu
kod grada Mu?cha.


Oko Nazareta, Tiberijskog jezera i na briegu Tabora raste


Q. Ithaburensis, koji je sav grbast. Žir sa kapicom dug
je 8 cm., širok 2 cm. i tamno-zagasite boje. Lišće je jajoliko,
rijedko-zubasto i nabubreno kao n. pr. u našega bosiljka.
Q. m a c r 01 e p i s sa otoka Krete ima plodove, koji imadu
u premjeru i 4 cm,, a dozrievaju druge godine. Lišće nalikuje
kestenu, zeleno je i zlatasto naliukano.
Q. 0 0 p li 0 r a iz Kurdistana nalikuje listom takodjer kestenu,
a odlikuje se velikim jajolikim plodom, dočim je lišće
u Q. B r a n t i i modro-zeleno. Ovom vršću druguje Q. v e s c a,
koju bi držao za kesten, da ne vidiš kapice, u kojoj sjedi
ovelik i kestenu naličan plod. Oblikom i veličinom lista oponaša
kesten osobito Q. častaneaefolia sa Kavkaza, kojime
Kotsch j završuje svoje skupocjeno djelo.
Svrnimo okom u Amerika! I tamo je hrast veoma koristno
stablo, te uzveličava poznati jesenski čar šuma, koji se
odaje žarko crvenom bojom lišća bijela, crvena i grimizna hrasta.
Cim dalje prama sjeveru, tim je taj čar intensivniji, dočim
prama jugu lagano gine.


Hrastovi atlantske obale diele se u dvie sekcije: u prvu
sekciju spada devet vrsta, u kojih je lišće izverugano ili krpasto
i bez zubaca. Kora im je jasne boje, a plod im dozrieva prve
godine. Ove zovu u Americi »Whit e oaks« (bieli hrastovi).


U drugu sekciju spadaju »Blac k oaks« (crni hrastovi),
u kojih se lapovi lista izduljuju u šiljak, a plod im dozrijeva
druge godine. Boja je lista u prvih zelena i bez sjaja, u drugih
tamno-zelena i sjajna.


Ponajkoristnija vrsta je Q. alba; velikim žirom, koji sjedi
u štetinastoj kapici, odlikuje se Q. ma ero car pa, koji bude
do 50 metara visok, te je tamo ponajveće listnato stablo. Našemu
lužnjaku nalikuje Q. bicolor , u kojega je lišće s dola
dlakavo i bielo. Kora od Q. Prinos , jer puna trieslovine se
guli i toga radi stablo jako strada.