DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1897 str. 6     <-- 6 -->        PDF

— 542 d)
šumarsko kućanstvo i šumarska uprava (politika).


e) lovstvo i ribarstvo.


3. Narodno gospodarstvo (teoretična nationalna ekonomija
i glavne zasade fmancialne znanosti).
4. Obde gospodarstvo, naposeb livadarstvo i gospodarska
tehnologija.
5. Glavne zasade državnoga i privatnoga prava.
Svaki se predmet polag pismenog i ustmenog izpita napose
oeieni, a tad se ustanovi kumulativna ocjena i to tako, da
kod toga vriede ocjene šumarskih predmeta dvostruko. Konačna
ocjena, koja dodje u svjedocbu, može glasiti veoma dobar [I]
dobar [II] i dovoljan [III]. Onaj, tko je iz pojedine struke dobio
ocjenu izpod III., ima čitavi izpit opetovati; jedino ako svi
izpitači jednoglasno zaključe« da mora samo iz pojedinog predmeta
popraviti, tada popravak. K ovim se izpitom mogu dozvolom
ministarstva i inozemci pripustiti, osim toga izpitaju se pojedinci
na zahtjev iz pojedinih predmeta i izdavaju tomu odgovarajuće
svjedočbe. Posebni su propisi za polaganje doktorata.
Popriečni je broj slušatelja oko 30 u sva tri tečaja, ljetos ih
je samo 9. Broj učiteljskih sila lih za šumarstvo razmjerno je
malen (2 redovita profesora, osim toga asistenti i privatni
docenti), jer su i slaba sredstva, pošto današnja velika vojvodina
Hessenska broji u svem samo 980 hiljada žitelja, pak
ne može toliko uložiti, koliko bi bilo po shvaćanju interesovanih
krugova od prieke nužde. Konačno spomenuti valja, da se
šumarstvo nalazi na filozofskom fakultetu sveučilišta.


Šumarske akademije, Eberswal(ie i Miindeii.


Ove akademije, bogato snabdjevene silami i učili, služe u
prvom redu, da izobraze kandidate za prusku šumarsku državnu
službu, prem se primaju i inozemci, jer te akademije nisu internati.
Osobita se pomnja polaže i na praktičnu izobrazbu i na
to, da kandidati već tečajem nauka priviknu što bolje na svoj
budući položaj.