DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1897 str. 7     <-- 7 -->        PDF

— 543 —


Uvjeti primanja. Onaj, koji aspirira na prusku državnu
šumarsku službu, mora se izkazati svjedočbom zrelosti koje
gimnazije njemačkog carstva, realne gimnazije ili više realke
pruske (tekar od najnovijeg vremena, jer prije realka nije
vriedila] nadalje, da još nije prekoračio 25 godina, da je godinu
dana bio u praksi [to je t. z. predpraksa], svjedočbom o
moralnom vladanju i da ima dovoljno sredstva za uzdržavanje.
Inozemci mogu i manjom naobrazbom postati slušatelji, a o
tom odlučuje ravnatelj akademije.


Onaj, koji je kao slušatelj primljen na akademiju, ima se
obvezati, da će se držati svih propisa, uplatiti u blagajnu
akademije 15 maraka u ime upisnine, a osim toga plaća se
školarina na semestar u iznosu od 75 maraka. Hospitanti
plaćaju za pojedina predavanja na semestar 10 maraka, a
upisnine 10 maraka


Prav a i dužnost i slušatelja jesu polaziti sva predavanja
i vježbe. Svaki slušatelj ima se unieti u album, a dobiva
index, koji mora dati na početku i koncu semestra testirati.


Naukovanje traje dvije godine, a niko ni ne može bez
osobite dozvole dulje od dvije godine na akademiji slušati.
Nakon dvogodišnjeg akademičkog studija može se svršeni
akademik podvrći konačnom izpitu, koji se jedan puta svake
godine obdržaje.


Pošto se na pruskih šumarskih akademijah od onih državoslovnih
nauka, koje su budućem državnom šumarskom činovniku
od nužde, gotovo ništa ne predaje, to se zahtjeva od onih
kandidata, koji na prusku državnu službu reflektiraju, osim
studija na šumarskoj akademiji još dva semestra studija državoslovnih
nauka na universi. S tog razloga moraju takovi kandidati
nakon polazka akademije poći još godinu dana na universu,
nu mogu i prije studija na akademiji biti jednu godinu na
universi. Istom kad su takovi kandidati svršili i akademijske
i sveučilištne studije, mogu se pred posebnom komisijom podvrći


t. z. «prvom šumarskom izpitu». Ovakovi kandidati ne
moraju dakle konačni izpit na akademiji položiti, ako baš neće´