DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1897 str. 8     <-- 8 -->        PDF

— 544 već
je konačni izpit na akademiji u prvom redu za one, koji nisu
aspiranti na prusku državnu službu, dakle za inozemce. Taksa
za konačni izpit na akademiji iznosi 40 maraka.


Prije spomenuti t. z. «prvi šumarski izpit» kandidata za
državnu šumarsku službu zove se još i «ref e r endarskim
izpitom», jer onaj, koji je takav izpit položio, dobije naslov
šumarski referendar (forstrefendarius).


Sto se ostale organizacije tiče pruskih šumar, akademija,
spadaju iste pod ministra za gospodarstvo, domene i šume. Svaka
akademija imade svoga kuratora, a to je prašumarnik (Oberlandforstmeister),
koji je nadzorni organ ministarstva i ujedao posredujući
organ izmedju ministarstva i akademije, kojoj neposredno
na čelu stoji ravnatelj.


Već je prije spomenuto, da šumarska nastava na pruskih
akademija ide praktičnim pravcem, stoga se temeljne i
i pomoćne nauke predavaju samo u onom obsegu,
koliko to samo šumarstvo treba. Te su akademije
valjano obskrbljene učili, ujedno dana je sva prigoda za što
bolju praktičnu pouku i vježbe. Pošto obe pruske šumarske
akademije imadu jedinstvenu organizaciju, spomenuti ću samo
učila i pomagala starije akademije u Eberswaldu.


Akademija u Eberswaldu ima, osim osoblja ravnateljske
pisarne i nižeg osoblja, u svemu 15 učitelja i ostalih t. zv.
pomoćnih radnika i asistenata, pak 8 privatnih docenta.


Zbirke akademije eberswaldske jesu znatne i to ponajprije
šumarska zbirka, zatim prirodoslovne zbirke sa 6 odielenja, geodetska
zbirka, dva kemijska laboratorija, od kojih jedan za šumarska
pokusna iztraživanja i biblioteka. Sa akademijom spojena
je šumarska pokusna postaja, bliži šumski državni reviri:
Eberswalde, Biesenthal, Chorin i Freienwalde sa površinom od
18703 ha.; šumski botanički vrt u Eberswaldu velik je 1´96 ha.,
šumski vrt u Ebers\valdu 4*84 ha., a onaj u Chorinu 8 ha. Nadalje
šumska grijačnica, ribogojski zavod sa ribnjaci i meteroložka
postaja, koji su svi objekti pod vrhovnom upravom ravnatelja
akademije. Broj je slušatelja na akademiji u Eberswaldu
100—150, a Miindenu 40—50 (godine 1893. svega 30 sluša