DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1897 str. 9     <-- 9 -->        PDF

— 545 —


telja), dakle akademije su velike, a čitavo uredjenje skupo; riu
obzirom na to, da kraljevina Pruska ima preko 29 miliona
stanovnika, može ona na šumarstvo dosta trošiti, a to i čini
jer je poznato, da pruska vlada svagda veliku važnost šumarstva
po narodno gospodarstvo iztiče i uvažava.


Izkaz predmeta, koje i slušatelji šumarstva zajedno sa
ostalimi slušatelji filozofskog pak pravnog i državoslovnog
fakulteta u Giessenu slušaju, odnosno slušati
mogu, a svi se ti predmeti tečajem jedne godine tumače.


1. Algebra sa teorijom de te rmi nanta ; analitičk a
geometrija ravnine; diferencijalni i integralni
račun, svako po 4 sata.
2. Geodezij a (Fel dmessku n d e) 3 sata uz vježbe.
3. Experimentalna fizika I. dio (Mehanika, Akustika, Optika)
i II. dio (Toplina, Magnetizam, Elektricitet, Galvanizam)
svaki po 5 sati.
4. Experimentalna kemija, anorgansk i dio l^h sati
zimi; organski dio A% sata ljeti.
5. Botanik a 5 sati; fisiologija bilja sa demonstracijom
4 sata; nauka o kryptogama 2 sata ; tumačenje šumski
h rastlin a 1 sat; bolesti bilja 1 sat; botanički konversatorium
1 sat; klimatologija ; mikroskopske vježbe
5 — 6 sati; opredieljivanje krjptogama 3 sata i botaničke vježbe.
6. Mineralogija 5 sati; kemijska i fizikalna geologija 5 sati
uz vježbe; postanak i formacija zemlje 2 sata; Mineralo gija
i tloznanstvo za šumare 4 sata.
7. Zoologija (pregled čitave nauke) 6 sati; šumsk a zoologija
3 sata uz mikroskopsko-zooložke vježbe.
8. Teoretska nacionalna ekonomija 6 sati; financijalna
znanost 4 sata.
9. Encjklopedija gospodarstva 4 sata; poviest
gospodarstva 1 sat; gospodarska tehnologija 2 sata uz ekskursije;
livadarstvo i drenaža 2 sata; gospodarska poUtika (agrarno
i porezno zakonoslovje) 1 sat; vježbe u gospodarskom laboratoriju
2—4 sata; gospodarski konversatorium 1 sat.