DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1898 str. 1     <-- 1 -->        PDF

V


Br.l. u ZAGREBU, 1. siećnja 1898. God.XXII.


Uvrstbina oglasa: za 1 stranicu 8 for.; za ´/z stranice 4 fon; za Va stranice
2 for. 70 novo.; za V-i stranice 2 for. — Za višekratno uvrštenje primjerena popnstbina.


Preborna šuma.


Pošto je 0 mojemu članku u V. svezku «Sum. Lista» o. g.
pod naslovom «Preborna šuma u šumskom gospodarenju» gosp.


J. Z. vriednim pronašao nekoliko rieči prosboriti i nekoje moje
tvrdnje kritici podvrći, to ne mogu propustiti, a da ona mjesta
mojeg članka, koja je, kako se meni čini gosp. J. Z, ili slabo,
ili bud s kojeg mu drago uzroka u drugom smislu shvatio,
ne razjasnim.
U tom odgovoru nastojati <5u, da se ni za čas ne odalečim
od strukovnog razlaganja.


Prije nego li taksator s uredjivanjem jednog šumskog posjeda
zapoČme, dužnost mu je, da si pogledom na današnje
stanje dotičnih sastojina ustanovi onu sliku idealne normalnosti,
koju sa redovitim uživanjem izračunatog etata polučiti ili kojoj
se bar približiti želi.


Pitanje je : zašto želi svaki taksator postignuti normalnost
svojih sastojina, kada vec a priori znade, da se njoj samo približiti
može i što je ta, tako zvana: normalnost sastojina?


Pod dobrim gospodarenjem jednog poljodielca razumieva
se ono stanje njegovog imetka, u kojemu je izdatak bar jednak
sa primitkom. Tada se može redi, da je ovakovo gospodarstveno
stanje toga poljodielca normalno.


Ali šumoposjednik nije u tom sretnom položaju, da bi u
svako doba mogao prosuditi: da li kamati, prirast njegove
glavnice i zbilja odgovaraju izdatku t. j . etatu, kojega uživa?