DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1898 str. 11     <-- 11 -->        PDF

~ u -


Ako si opet predstavimo, da hodemo cieli prihod u prvoj
godini izraditi, tada vidimo, da bi polovicu III. razreda morali
izvaditi, i to samu jelovinu; doćim se etat izračunava i na
bukovini sa 7 m l


Zašto ne bi dakle ovu sastojinu propisali za drugu periodu?
Zar da nas u tom prieči onih 12 stabala? Zar bi to bilo
raeijonalno gospodarenje.


Pretresivanje po gosp. J. Z. preporučene formule ne mogu
preduzeti, jer ne ima temelja. Izračunanje, bolje rekuc, ustanonovljenje
god. prihoda bi usliedilo, ako bi na izračunatoj povr-.
šini izklupirali ona stabla, koja se mogu raeijonalno izvaditi.
To je veoma liepo rečeno! AH tko če mi posvjedočiti, da raeijonalno
gospodarim, kada ne imam nikakove za to podloge.
I na čiji račun uzeti ču znatne troškove klupiranja, recimo
samo 10 god. pi´ihoda? I na koji cu način šumoposjedniku dokazati,
da če prihod potrajan biti; tko će mi jamčiti, da ne trošim
glavnicu več samo kamate? Taksator će mi za sječu sposobna
stabla več konsignirati — mogao bi glasiti odgovor — dalnje
brige ne imam! Svakako če to biti jedan od najvještijih, koji
če moči na temelju okularnog pregledanja sastojina prosuditi
znati, da čemo nakon 40 god. opet isti, pače veči prihod dobiti.


Za mene je matematička formula imala i imati če uviek
veču vriednost, nego li okularna procjena.
Fužine , u mjesecu studenom.
Mi lan Tvrdonj,


kr. šumar.


Šume i šumsko gospodarenje u Dolnjo MihoIjačkom
kotaru.


Piše &ašo Vac, krapinski šumar.


B) Obćenito.
Na uspomenu mojega službovanja u miholjačkom kotaru,
evo me s ovom razpravom, da koliko — toliko upoznam i
eienjene sudrugovu sa šum. odnošajima onoga djela liepe
»Podravine» u ravnoj Slavoniji.