DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1898 str. 2     <-- 2 -->        PDF

_ 2


0 dobrom ili krivom šumskom gospodarenju lu* može se
u kratkom vremenu šumar osvjedočiti, za oto su potrebne godine
i godine.


Nu pošto je dobro poznato, da se jedanput izcrpljena šum.
glavnica, drvna zaliha, samo kroz dugotrajno vrieme može opet
tako sakupiti, da nam kamate, t. j . prihod bacati može, to nam
nije preostalo drugo, nego tražiti i približavati se onom normalnom
stanju šuma, u kojemu možemo šumski prihod sa izdatkom
potrajno izjednačiti.


Ako valja, da ovakovu normalnost u svakom´ šum. gospodarenju
postići želimo, to ce biti taj cilj tim nuždniji u prebornoj
šumi, jer je preborna šuma vjekovječna.


Nu koliko je taksatora, toliko je i načina, kojim se želi
ta normalnost postići.


Cilj, koji je mene vodio u postignuću, bolje rekuc, u približavanju
k normalnosti, bio je taj, da ovakove sastojine odgojim,
koje bi čim više razreda debljine, i u što povoljnijem
razmjerju pokazivale.


Je li to kod današnjih sastojina nalazimo?


Zaista da ne, što jasno sliedi odatle, da najstariji razred
debljine zauzimlje približno: 53°|o ciele površine, najmladji: l\,
srednji oko 14"´o» ostatak pako ini razredi debljine.


Očito je, gdje su razredi debljine ovako nerazmjerno razdieljeni,
tamo možemo jedino u tom slučaju potrajno dobivati
god: prihod, ako iste u što kraćem vremenu u što povoljnije
razmjerje dovedemo.


Uslied toga je zadaća svakomu uredjivanju, da u preboruoj


šumi čini više dobnih to jest, što više razreda debljine u pravom


razmjerju odgoja.


Da je ovakovo stanje težko postidi, to je moje tvrdo uvje


renje, jerbo taksatoru ovdje velike potežkoće na putu stoje, kao


što su to: naravno pomladjivanje, neredovito provadjanje do


značivanja, veća ih manja vještina šumara-upravitelja i t. d.


Zadaća taksatora jeste, da zazrede debljine onako uredi,


da se njihovo razmjerje barem približi normalnom stanju, da