DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1898 str. 3     <-- 3 -->        PDF

— 3 —


se naime u prvom redu njihove kružne ploštlne izjednače i nt
to, da onaj sklop postignem, koji «5e mi jednaki potrajni prihod
osjegurati.


Ovakovu normalnost ne demo sa onom slikom prašume,
kako ju je to gosp. J. Z. izvolio opisati, nikada postiei, paee
mi ćemo se od iste odaljecivati.


Izjednačenje dobnih t. j . razreda debljine moći je samo
kratkom prebornom periodom postići, te onakove sastojine odgojiti,
kakove današnjim okohiostim, drvotržnim prilikam odgovaraju,
iz kojih već a priori izkljucavam ona za prašume
karakteristična debela stabla. Zar nije baš radi ovih potonjih
stabala tako slaba kakvoća drvlja?


Drvotržnim prilikam" najbolje odgovara jelva od 60 cm.
prsne debljine; ovakova debljina može se postići sa 120 god.
obhodnjom, ali naravno kratkom prebornom periodom.


Ja sam najposlie toga uvjerenja, da današnje stanje šumarske
znanosti niesmo polučili time, da smo prašumu sma
trali kao uzor normalne šume.


Gosp. J. Z-, koji već kroz toliko godina u prebornoj šumi
gospodari, te se tako boji, da će današnji taksatori «vječne za


kone prirode» prekoračiti dozvoliti će mi pitanje: gdje i u
kojoj od njegovih sjeČina mogu pronaći taj embrio buduće
prašume?


Je li u svojim sječinama ostavio početnu sliku od prašume?
Ja mislim, da tu sliku tamo prije 200 godina tražiti
ne trebam, i to samo u tom slučaju, ako narav njegove drvosječe
ne će čestokrat «korigirati» !


Ili poznade možda taksatora, koji normalnost današnjih sastojina
pomoćju prašumske slike postići želi?


Ja bi tu sliku prašume prvi primio, ako gosp. J. Z. matematiČnim
putem dokaže, da će taj prihod, koji je danas u
svojini drvosjecima izvadio, opet nakon po njemu propisanih
40 godina polučiti.


Akoprem niesam imao sreće u prašumi gospodariti, ipak
bih rekao, da će to težko biti.


*