DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1898 str. 5     <-- 5 -->        PDF

--5 —


Ako pojedina stabla i moraju u gusti naraštaj pasti i u
njemu cielu čistinu stvore, te mene toliko ne zabrinjuje, pače zapovjedam,
da se u najgustiji naraštaj ruši, jer znam da če za
nekoliko godina opet sve zarašteno biti.


Više kvara načini u sastojini onaj šumar, koji sa gustim
doznačivanjem, želee sliku prašume oponašati, ciele predjele
obrije . .


Debela stabla u znatnom broju radnici samo iz nazlobe
poruše. Imao sam priliku u prebornoj šumi više kilometara
dugu liniju prosjeci, nu ipak kod obaranja nijesmo nijedno
stablo porušili nehotice.


Za to bi ja gospodinu J. Z. rekao: samo malo više pažnje


i prestati ce ono rušenje na sve strane.


Da se u prebornoj šumi manja kvaliteta drvlja odgaja, to
je svima veoma dobro poznato, ali u tom momentu, kad sam
se odlučio preborno gospodariti, morao sam sve to unapred
znati.


Sada, da li mi time, što krače preborne periode ustanovimo,
manju kakvoću drvlja odgajamo ili ne, to nas u tomu
ne može priečiti, da pomocju kratkih prebornih perioda normalnost
sastojina prije postignuti nastojimo.


Neču ovdje u tom predmetu praznu polemiku voditi, jer
niti je gosp. J. Z., niti sara ja sćim izkusio, kakovu čemo kakvoću
drvlja 20. god. prebornom periodom dobivati.


Ipak mogu toliko reci, da je u Fužinskoj šumariji u predjelu
«Brloško^ u onoj čestici, u kojoj se današnji drvosjek
nalazi, bila i pred 22 godine sječeno, pa ipak je kakvoća
drvlja takova, da bolju drvotržac tražiti ne može.


Cim češče se sa sječinom povraćamo, tim krače vrieme
če biti mladji razred pod pritiskom starijega. Najl)olji dokaz su
šume Neubergera u Sušici; tamo se barem čestokrat sječine
povra(5aj[% pa ipak je kakvoča porušenog drvlja veoma znatna.
I kako liepo te šume uspjevaju, onomu prirastu če se svaki
strukovnjak upravo čuditi.


Prcstju´a stabla ja izvan otuta [)i