DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1898 str. 6     <-- 6 -->        PDF

_ 6 -


Ovakova daklem ne mogu biti u naznačenoj okružnoj
ploštini od 18 m^
Da pako za temelj niesam uzeo drvnu gromadu, već kružnu
ploštinu, polazi odatle, što se ta, po ralu preostati ima|uda
drvna množina, ne može fiksirati za Bve sastojine niti približno,
jer na nju upliva: sklop, smjesa i t. d. ; doćim sam sa kružnom
ploštinom barem približnu popriecniuu pružiti želio.
Na posljedku bio je tomu i taj razlog, što u prebornoj
šumi i sklop na kružnu ploštinu reduciram.
Sklop šume u prebornoj šumi stoji u uzkom savezu sa
kružnom ploštinom, a sa sklopom opet prihod.
Pojavilo se je dan danas mnienje pojedinih šumara, da se
u prebornoj šumi sklop ustanoviti ne da. To je mnienje moglo
samo iz površnoga proučavanja preborne šume proiztedi. Naravno,
da u prebornoj sumi ne može biti u tora smislu govora
0 sklopu, kako smo to navadno naučeni u visokim jednoličnim
šumama, pošto već medjusobno raztreseni dobni razredi to ne
dopuštaju, ovdje se sklop okularno procjeniti ne da.
Ako u prebornoj šumi ustanovljivamo sklop ili dobni
razred, tada to nikada ne možemo na temelju površine, nego
na temnlju drvne gromade tražiti. Poznato je, da u prebornoj
šumi pod jednim krošnatim stablom više manjih raste; kod
okularnog procjenivanja sklopa ove mladje hrpice izpušćavamo,
pa ipak se ove moraju u obzir uzeti, i to najshodnijim načinom
da sadašnju kružnu ploštinu jedne sastojine prispodobimo onoj
u normalnoj sastojini.
Sto je daklem normalna kružna ploština?
Tu se opet pozivam na normalnosti razreda debljine, pošto
mi ovi pokazivaju normalnu kružnu ploštinu po ralu.
Pitanje je sada, ima li u obče takovih normalnih sastojina
u našim šumama? Ima ih! samo što ih nije kadar svatko
nadi, jer je to trudan i težak posao. U tu svrhu moramo onakove
sastojine iztraživati, koje obzirom na vrst drvlja, na stojbinsku
vrstnoću jednako razmjerje razreda debljine posjeduju.
Na ovdašnjoj II. stojbini, na vapnencu, iznaša ta normalna
kružna ploština po ralu prije sječnje 30 m´^ Redovito je, da