DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1898 str. 7     <-- 7 -->        PDF

_ 7 —


su one male čistine, rekao bi, luknje u prebornoj šumi više
manje sa naraštajem zasijane; ovdje bi daklem taksator rekao,
da se kod okularne procjenbe sklop i one u obzir uzeti imadu,
što bi posvema krivo bilo.


Iz razloga, što taj mladi naraštaj onakovu drvnu množinu
predstavlja, koju taksator samo sa ogojnog gledišta vidi, n\\
koju u današnju drvnu zalihu uzeti ne može, mora istu kod
procjenivanja sklopa sasvim izpustiti, što ce biti samo tada
moguće, ako se sklop na temelju normalne kružne ploštine
izračuna, te pronadjeni rezultat u deseticama izrazi.


Sto se tiče prigovora, da po formuli izračunati prihod
zahtjeva normalnu zalihu i normalni prirast, to jednostavno
ne mogu pojmiti, kako gosp. J. Z- misli gospodarenje racionalno
urediti, a da isto sa normalnim stanjem ne prispodobi? Da li
on normalno stanje pomočju kakovih skrižaljka nadje, ili isto
iz normalne sastojine reducira, to na stvari ne mienja ništa.


Sto se tiče točnosti u procienjivanju, to je stvar šumoposjednika.
Ja mislim, kada bi gosp. J. Z. bez obzira na troškove
jednu sastojinu toČno procjeniti imao, da bi najshodniji
način znao izabrati, držeč se načela, da se kod procjenbe
točnost sa troškovi uvijek u pravo razmjerje svesti ima.


Prelazeći na normalnot u prebornoj šumi, opažam, da sam
istu postigao onda, kada sam u jednoj sastojini odgojio u takovom
razmjerju sve razrede debljine, da mogunatemlju istih
šumoposjedniku jednaki, potrajni prihod osjegurati.


Ovakvo normalno stanje može se danas u našim šumama
i na maloj površini nadi. U mojoj višegodišnjoj praksi našao
sam ovakovu normalnu sastojinu u fužinskoj šumariji, koja nam
može za buduće gospodarenje jamačno uzorom biti.


Ova sastojina je mene podučavala, iz ove sam sve moje
konklusije crpio, a ne kako to gosp. J. Z. misli, na temelju
«puko-taksatornih računa».


1 meni je narav putokazom služila!
Ta čisto jelova sastojina leži na vapnencu, sa dosta humusom
sa mjestimice kamenitim tlom.