DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1898 str. 9     <-- 9 -->        PDF

-^ 9 —


nadjeni za svaku etojbinu, i za svakit vrst drveda i za svaku
smjesu Moguće, da ce vriemenom i to biti i onda bi imali
pravi temelj za izračunavanje god. prihoda u prebornoj šumi.


Izračunajmo sada formulom, koju sam preporučio, godišnji
prihod te normalne sastojine.
^ , sP + nP sZ^nZ 4-8+3-7 275—206


God. etat = 2 +—^^—^ f + ^20 =


= 4*7 m*´ na cielu prebornu prirodu daklem; 4*7 X 20 = 94 m^


Ako sa polovicom prve periode računam, mogu 10 godišnji
prirast izvaditi se imajuceg IV. razreda još potrošiti t. j ,
1-395 X 10 = 13*95 m^, toga radi vidimo, da izračunati etat
izrabljuje lih drvlje iz IV. razreda, dakle preko 50 cm. debljine,
kako to ustanovismo sa 120 god. obhodnjom.


Predstavimo si, da bi cieli periodni užitak iz ove sastojine
na jedan put morali izvaditi (najgorji slučaj), onda će nam
prihod pružati IV. razred sa 86 m^


III. razred sa 8 m^
Ukupno 94 m**.
Ostane nakon sječe po ralu na :


I. razredu debljine 53 m^
II. » » 65 »
III. » » 63 »
IV. — »
Ukupno 181 m^ili 20-27 m^kružneploštine.


Daklem ne samo da nije prederano tih popriednih 18 m*^
kružne ploštine, kako to ova normalna sastojina pokaziva, ved
je u najgorjem slu(´aju gospodarenja i premala.


Ako k preostaloj nam drvnoj množini nakon, obavljene
sječine pribrojimo 20 god. prirast, tada je jasno, da ćemo opet
redoviti etat postići. Iz toga pako sliedi, da ta formula onakav
etat izračunava, koji nam osigurava potrajan užitak.


Na temelju toga mogu tvrditi, da se oue sastojine, u
kojima bi se po ralu manja kružna ploština od 18 m´^ pokazala,
imadu racijonalno u dri^oj periodi uživati.


Svaki bo šumoposjednik, koji racijonalno gospodari, mora
u prvom redu one sastojine uživati, u kojima se najviše starog