DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1898 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— 71 —


dočim francezki dužičari, kod sadanje ciene dužice, moraju
potražiti takovih hrastova, kojima je šum. pristojba prvo niža
i koji se po svojoj kvaliteti lih za dužicu upotriebiti mogu.


I jesenska nas dakle prodaja neodoljivo nuka na to, da
nastojimo oko toga, kako bi našu — državnu i investicijonalnu
hrastovinu unovčili što moguće više kao piljenu
rob u ustrojenjem još jedne ili dviju pilana, — jer pilane su
bile, koje su jesenas platile 15% preko prociene, dočim su
bačvari i dužičari mogli dati samo 7°/o preko prociene.


LISTJ^KI.


Osobne viesti.


t MILATi DURST.


Kr. šumarski ravnatelj u miru umro je na 6. siečuja t. g. Pokojnik
rođjen je na 8. lipnja 1839 u Pančovi; otac mu je bio c. kr. šumski
ravnatelj u Petrinji.


Mladi Durst učio je privatno predmete velike realke i svršio je
šumarsku akademiju u Mariabrunnu godine 1860. sa vrlo dobrim uspjehom.


Godine 1860. položio je državni izpit za samostalno vodjenje
šumskoga gospodarstva u Beču sa «odličnim» uspjehom, a osim toga su
njegove vanredne sposobnosti i vještina u zaključnoj opazki na svjedočbi
osobito pohvalno iztaknute.


God. 1854. bio je imenovan c. k. šumarskim vježbenikom u hrv.slav.
vojnoj krajini, a 1860. c. k. šumarom III. razreda, 1861. II. razreda,
a 1870. c. k. šumarom I. razreda.


Prigodom reorganizacije šumske uprave u Vojnoj krajini imenovalo
ga je c. kr. vojno zapovjedničtvo u Zagrebu kao uprava zemaljske oblasti
god. 1871. nadšumarom I. razreda, 1872. šumarskim inžinirom, 1873.
šumarnikom II., 1873. šumarnikom I. razreda. Ali već 1874. bude imenovan
nadšumarnikora, koje mjesto do onda u Vojnoj Krajini obstojalo
nije i kreirano je radi zasluga Durstovih.