DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1898 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 75
Todine
1888.
1889.
1890.
1891.
1892.
1893.
1894.
1895.
1896.
1897.


via Trst
14,304.021
13,076.317
5,420.494


7.584.283
7,167.791
7,119.965
2,552.475
2,783.356
4,759.155
1,538.079
via Rieka
40,116.273
48,519.889
38,897.291
60,803.597
33,952.925
53,130.919
52,292.606
31,410.288
37,156.901
34,309.422


Ukupno
54,420.294
61,596.206
44,317.785
68,387.880
41,120.716
60,250.884
54,845.081
34,223.644
41,916.056
35,847.501


Književne objave.


Der hohere forstliche Unterriclit mit besondercr Beriieksichtigung
seines gegenflSrtigen Zustandes in Preussen od Dr. H.
Martiiia kr. pruskog šumarnika. Lipsko 1897.


0 ovomu pitanju, kcje još i danas mnoge stručare u Njemačkoj u
velike zanima, iztaknno je u gore spomenutoj brošuri pisac svoje nazore,
navlastito spomenuo, u čemu se današnjom višom šumarskom nastavom
u Pruskoj ne slaže. Ponajprije zauzet je pisac za onu prednaobrazbu,
koja se stiče u gimnaziju ili realnom gimnaziju, jer da ta najbolje odgovara
budućem slušanju šumarskih disciplina; a isto je tako zauzet i
za jednogodišnju šumarsku predpraksu, u kojoj može svako upoznati osebine
šumarske službe i biti sam sa sobom na čistu, ima li nagnuća
i spreme za to zvanje, ili ne.


Pisac nije proti šumarskoj nastavi na isoliranih šumarskih akademija,
nu još je više zauzet za prenos iste na universu i to ponajviše
sa ekonomskih razloga, jer veli, ako su akademije doista dobre,
tada su veoma skupe.


Glede razporeda samih pojedinih disciplina, pisac je sporazuman sa
onim do sada običajnim načinom, naime da se ponajprije svrše temeljne
discipline. Gledom na matematiku veli pisac, da joj kao posebnom
predmetu za šumare mjesta ne ima i daje dovoljno ono matematsko
predznanje, koje pojedinac sa srednje škole sa sobom donese. Da
ga ne bi tko zlo razumio, primjećuje, da je svojedobno bio kao djak
Hejera, i kao takav upravo uzgojen tako, da pripisuje osobitu važnost
matematici, pače je i svoj doktorat djelom iz čiste više matematike svojedobno
položio, nu odnošaji u praksi osvjedočili su ga o protivnom. Dapače
i gledom na matematiku, u koliko se ista kod ostalih pomoćnih